SU App

We've launched our very own app, so it's now even easier to join a sports club or society.

If you haven't already, just simply search for 'Studentlink' in the app store or google play and select 'Swansea University Students' Union'. 

 

 

Rydyn ni wedi lansio ap ein hunain, felly mae'n haws nag erioed i ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas. Chwilia am 'Studentlink' yn y siop apiau neu google play a dewisia 'Swansea University Students' Union'.
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)