Join a Sports Club or Society

Looking to try something new in 2020?

We have over 150 societies and 50+ sports clubs to choose from!

Take a look over on our app! If you haven't downloaded it already, just simply search for 'Studentlink' in the app store or google play and select 'Swansea University Students' Union'. 

 

Meddwl am ddechrau rhywbeth newydd yn 2020?

Mae gennym ni dros 150 o gymdeithasau a 50+ o glybiau chwaraeon i'w ddewis o'u plith!

Cer i'n hap i'w gweld! Os nad wyt ti wedi ei lawrlwytho yn barod, chwilia am 'Studentlink' yn y siop apiau neu Google Play a dewisia 'Swansea University Students' Union'.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)