SU Awards Winners

SU Awards Winners

In case you missed it, our super fancy awards night was on Friday. There was good music, good food, and good celebrating.

Here's the full list of winners. If you see them around, stop them and congratulate them. They didn't win these awards for nothing.

Part-time Officer of the Year
Winner: Joe Davern
Highly Commended: Chloe Morgan

Student Staff Member of the Year
Winners: Reuben Das, Lauren St John Jenkins

Subject Rep of the Year
Winner: Holly Barter
Highly Commended: Alex Brown

College Rep of the Year
Winner: Jade Hall
Highly Commended: Kadie Edwards

Best New Society
Winner: Swansea Women Graduates
Highly Commended: VegSoc, Women in Business

Best Student-Led Campaign
Winner: Fardowsa Ali, Black History Month
Highly Commended: Chloe Morgan, Disability Awareness & Tomos Watson/Y GymGym - Welsh Affairs Referendum

Lily Summers Award
Winner: Joe Davern
Highly Commended: Shaun Bendle & Jack Dunne

Department of the Year
Winner: Finance
Highly Commended: Advice & Support Centre

Most Improved Society
Winner: Aerospace Engineering
Highly Commended: Y Gymdeithas Gymraeg, Hogwarts Society

Best Student-Led Event
Winner: Women of the Political Parties - Women in Politics
Highly Commended: Chloe Morgan - Disability Awareness Wheelchair Obstacle Course

Outstanding Contribution to Student Media
Winner: Emily Maybanks
Highly Commended: Megan Thomas, Oluwaseyitan Oluwatosin

Society of the Year
Winner: Gaming Society
Highly Commended: Musicians' Society, Politics and International Relations Society

Permanent Staff Member of the Year
Winner: Geraldine Smits
Highly Commended: Lisa Pritchard

Individual Contribution
Winners:

Oluwaseyitan Oluwatosin  

Jade Hall  

Ulysses Jones  

Megan Thomas  

Tomos Watson   

Chloe Morgan  

James Fletcher  

Declan Murphy  

Fardowsa Ali  

Bronwyn Satterly  

Charmaine Yip   

Leri Edwards  

Shaun Bendle  

Jack Dunne  

Will Bennet 

Volunteer Award
Winners:
Tanisha Douglas
Harry Maines-Allen
Lowri Jones-Twinberrow
Latif Miah
Jack Dunne

 

Congrats!

Enillwyr Gwobrwyon UM

Rhag ofn eich bod chi wedi colli allan, roedd ein noson wobrwyo ar Ddydd Gwener. Roedd y gerddoriaeth yn wych, roedd y bwyd yn wych, ac roedd y dathlu yn wych.

Dyma'r rhestr o enillwyr. Os ydych chi'n eu gweld nhw, dwedwch llongyfarchiadau. Enillon nhw'r gwobrwyon am reswm da.

Swyddog Rhan-amser y Flwyddyn
Enillydd: Joe Davern
Canmoliaeth Uchel: Chloe Morgan

Aelod Staff y Flwyddyn sy'n Fyfyriwr
Enillwyr: Reuben Das a Lauren St John Jenkins

Cynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn
Enillydd: Holly Barter
Canmoliaeth Uchel: Alex Brown

Cynrychiolydd Coleg y Flwyddyn
Enillydd: Jade Hall
Canmoliaeth Uchel: Kadie Edwards

Y Gymdeithas Newydd Orau
Enillydd: Swansea Women Graduates
Canmoliaeth Uchel: VegSoc, Women in Business

Ymgyrch Gorau Gan Fyfyriwr
Enillydd: Fardowsa Ali - Black History Month
Canmoliaeth Uchel: Chloe Morgan, Disability Awareness & Tomos Watson/Y GymGym - Welsh Affairs Referendum

Gwobr Lily Summers
Enillydd: Joe Davern
Canmoliaeth Uchel: Shaun Bendle & Jack Dunne

Department of the Year
Enillydd: Finance
Canmoliaeth Uchel: Advice & Support Centre

Y Gymdeithas sydd wedi Gwella'r Fwyaf
Enillydd: Aerospace Engineering
Canmoliaeth Uchel: Y Gymdeithas Gymraeg, Hogwarts Society

Digwyddiad Gorau gan Fyfyriwr
Enillydd: Labour Society - Women in Politics
Canmoliaeth Uchel: Chloe Morgan - Disability Awareness Wheelchair Obstacle Course

Cyfranogiad Syfrdanol At Gyfryngau Myfyrwyr
Enillydd: Emily Maybanks
Canmoliaeth Uchel: Megan Thomas, Oluwaseyitan Oluwatosin

Cymdeithas y Flwyddyn
Enillydd: Gaming Society
Canmoliaeth Uchel: Musicians' Society, Politics and International Relations Society

Aelod Staff Llawn-amser y Flwyddyn
Enillydd: Geraldine Smits
Canmoliaeth Uchel: Lisa Pritchard

Cyfranogiad Unigol
Enillwyr:

Oluwaseyitan Oluwatosin 

Jade Hall 

Ulysses Jones 

Megan Thomas 

Tomos Watson  

Chloe Morgan 

James Fletcher 

Declan Murphy 

Fardowsa Ali 

Bronwyn Satterly 

Charmaine Yip  

Leri Edwards 

Shaun Bendle 

Jack Dunne 

Will Bennet

Gwobr Wirfoddoli
Enillwyr:
Tanisha Douglas
Harry Maines-Allen
Lowri Jones-Twinberrow
Latif Miah
Jack Dunne

 

Llongyfs i chi gyd!