SU Awards 2020

The SU Awards are back!

This year may not be the fancy awards ceremony you're used to, but we still want to celebrate virtually the hard work and achievements of our staff, reps, societies, sports clubs and volunteers over the last twelve months. 

Here are the categories and awards up for grabs...

Student-Led Awards

 • Best Student-Led Campaign

 • Best Student-Led Event

Representation Awards

 • Subject Rep of the Year

 • College Rep of the Year

 • Part-Time Officer of the Year

 • Lily Summers Award

Society Awards

 • Best New Society

 • Most Improved Society

 • Society of the Year

Sports Awards

 • Committee of the Year

 • Most Engaged Sports Club

Individual Student Awards

 • Outstanding Contribution to Student Media

 • Individual Contribution Award

 • Ben Lockwood Award

Who do you think deserves to be awarded? Let us know here.

You have until May 22nd to make your nomination.

More details to follow soon...

#SUA2020

Mae Gwobrwyon UM yn ôl!

Nid yw eleni yr un mor ffansi â'r arferol, ond rydyn ni am gael dathliad rhithwir o waith caled a llwyddiannau ein staff, cynrychiolwyr, cymdeithasau, clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr dros y deuddeg mis diwethaf.

Dyma rai o'r categoriau a gwobrwyon sydd ar gael...

Gwobrwyon Myfyrwyr

 • Ymgyrch Orau gan Fyfyriwr

 • Digwyddiad Gorau gan Fyfyriwr

Gwobrau Cynrychiolaeth

 • Cynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn

 • Cynrychiolydd Coleg y Flwyddyn

 • Swyddog Rhan-amser y Flwyddyn

 • Gwobr Lily Summers

Gwobrwyon Cymdeithasau

 • Y Gymdeithas Newydd Orau

 • Y Gymdeithas sydd wedi Gwella'r Mwyaf

 • Cymdeithas y Flwyddyn

Gwobrwyon Chwaraeon

 • Pwyllgor y Flwyddyn

 • Clwb Chwaraeon sydd wedi Ymgysylltu'r Mwyaf

Gwobrwyon Myfyrwyr Unigol

 • Cyfranogiad Arbennig at Gyfryngau Myfyrwyr

 • Gwobr Cyfranogiad Unigol

 • Gwobr Ben Lockwood

Pwy sy'n haeddu gwobr? Gadewch i ni wybod yma.

Mae gennych chi tan 22ain Mai i wneud eich enwebiad.

Rhagor o fanylion i'w dilyn...

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)