SU Awards 2022 Tickets Available Now

You can now bag your free ticket to the SU Awards! Join us to mark the achievements of our amazing students.

SU Awards 2022

Tickets to the SU Awards are now available, and they're absolutely FREE!

The annual awards ceremony celebrates students’ success over the year and recognises societies, clubs and individuals who have given time and effort to help the SU and give other students a great experience at university.

The SU Awards will be taking place in Fulton House Refectory where the winners will be announced.

The awards are:

 • Best Student-Led Campaign
 • Best Student-Led Event
 • Subject Rep of the Year
 • School Rep of the Year
 • Part-Time Officer of the Year
 • Lily Summers Award
 • Samuel Claydon Smith Award
 • Sustainability Award
 • Best New Society
 • Most Improved Society
 • Society of the Year
 • Sports Committee of the Year
 • Sports Club Most Engaged with SUSU
 • Outstanding Contribution to Student Media
 • Individual Contribution Award
 • Student Staff Member of the Year
 • SUSU Permanent Staff Member of the Year
 • SUSU Department of the Year

Gwobrau UM 2022

Mae tocynnau i'r Gwobrau UM bellach ar gael, ac maen nhw AM DDIM!

Mae’r seremoni wobrwyo flynyddol yn dathlu llwyddiant myfyrwyr dros y flwyddyn ac yn cydnabod cymdeithasau, clybiau ac unigolion sydd wedi rhoi amser ac ymdrech i helpu UM a rhoi profiad gwych i fyfyrwyr eraill yn y Brifysgol.

Bydd Gwobrau UM yn cael eu cynnal yn Ffreutur Ty Fulton lle fydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi.

Mae tocynnau ar gael nawr!

Yr gwobrau yw:

 • Ymgyrch Orau gan Fyfyrwyr
 • Digwyddiad Gorau gan Fyfyrwyr
 • Cynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn
 • Cynrychiolydd Ysgol y Flwyddyn
 • Swyddog Rhan-amser y Flwyddyn
 • Gwobr Lily Summers
 • Gwobr Samuel Claydon Smith
 • Gwobr Gynaliadwyedd
 • Y Gymdeithas Newydd Orau
 • Y Gymdeithas sydd wedi Gwella’r Mwyaf
 • Cymdeithas y Flwyddyn
 • Pwyllgor Chwaraeon y Flwyddyn
 • Y Clwb Chwaraeon sydd wedi Ymgysylltu ag UMPA y Mwyaf
 • Cyfranogiad Arbennig at Gyfryngau Myfyrwyr
 • Gwobr Cyfranogiad Unigol
 • Aelod o Staff Myfyrwyr y Flwyddyn
 • Aelod Staff UMPA Parhaol y Flwyddyn
 • Adran UMPA y Flwyddyn