SU Awards WINNERS!

Students' Union Awards Winners 2017 

 

Student Staff Member of the Year

 • Danny Clissold 

 • Chisomo Phiri  

 

Subject Rep of the Year

 • Latif Miah  

  

College Rep of the Year

 • Adam Powell  

  

Students' Union Department of the Year

 • Nursery  

  

Society of the Year

 • Physics Society  

  

Part-Time Officer of the Year

 • Alun Bryn    

Outstanding Contribution to Student Media

 • Fred Kirby  

  

Most Improved Society 

 • Show Choir  

  

Individual Contribution

 • Adam Powell  

 • Beth Redhead  

 • Elena Holmes  

 • Gareth Lynn-Montes  

 • Maegan Bryon  

 • Josh Hale

 • Sarah-Jane Potts  

 • Ulysses Jones  

  

Full-Time Staff Member of the Year

 • Daniela Tucker    

 

Culture and Diversity Award

 • Hindu Society  

  

Best Student-Led Event

 • Student Windsurfing Association Event (Windsurfing Society)  

  

Best Student-Led Campaign

 • Movember Campaign (Men’s Rugby Football Club)    

 

Best New Society

 • Art Society  

  

Ben Lockwood

 • Andy Pover  

   

Congratulations to every one of our nominees and winners! 

Enwebiadau Gwobrau'r UM 2017 

Wrth i wobrau blynyddol yr Undeb Myfyrwyr agosáu mae'n bryd i ni gyhoeddi ein Enwebiadau! Dyma ei rhestr o'r enwebiadau Prifysgol Abertawe sydd wedi cyfrannu at newid bywyd Prifysgol Abertawe:

 

Aelod staff Myfyriol y Flwyddyn  

 • Danny Clissold 

 • Chisomo Phiri 

 

Cynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn

 • Latif Miah  

 

Cynrychiolydd Coleg y Flwyddyn 

 • Adam Powell  

  

Adran Undeb Y Myfyrwyr Y Flwyddyn

 • Meithrinfa  

  

Cymdeithas y Flwyddyn

 • Cymdeithas Ffiseg  

 

SRhA y Flwyddyn

 • Alun Bryn  

 

Cyfraniad Rhagorol tuag at y Cyfryngau Myfyrwyr

 • Fred Kirby   

  

Cymdeithas sydd wedi gwella fwyaf

 • Sioe Gôr  

 

Cyfraniad Unigol 

 • Adam Powell  

 • Beth Redhead  

 • Elena Holmes  

 • Gareth Lynn-Montes  

 • Maegan Bryon  

 • Josh Hale

 • Sarah-Jane Potts  

 • Ulysses Jones  

  

Aelod Staff Llawn-Amser y Flwyddyn 

 • Daniela Tucker   

  

Gwobr Diwylliant ac Amrywiaeth 

 • Cymdeithas Hindwaidd  

  

Digwyddiad 'Event' gorau wedi'i rhedeg gan fyfyrwyr 

 • 'Event' Cymdeithas Hwylfyrddio Myfyrwyr (Cymdeithas Hwylfyrddio)  

  

Ymgyrch gorau wedi'i chynnal gan fyfyrwyr   

 • Ymgyrch 'Movember' (Clwb Rygbi Pêl-Droed Dynion)  

  

Cymdeithas Newydd Gorau  

 • Cymdeithas Celf  

  

Ben Lockwood  

 • Andy Pover  

   

 

Llongyfarchiadau i bob un o'n enwebeion a'r enillwyr!