SU Awards

SU Awards 

Swansea University Students' Union proudly invites you to the most prestigious Awards Ceremony of the year!

Join us at 6:30pm as the Students' Union Awards returns to the Abbey Meadow for an evening of celebration! An evening meal will be supplied under the dusky skies of the early Swansea summer. There'll be brilliant society performances, Pimm's, Prosecco and of course the awards themselves.

Get your ticket now at swanseasu.fatsoma.com

Nominate here:


 

 

 

Join us in celebrating and thanking our staff, reps, societies, sports clubs and volunteers for all the hard work they have put in over the last twelve months.

 

Gwobrwyon UM

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn eich gwahodd i’r Seremoni Wobrwyo mwyaf urddasol y flwyddyn!

 

Ymunwch â ni am 6:30y wrth i Wobrwyon Undeb y Myfyrwyr ddychwelyd i Ddôl yr Abaty am noswaith o ddathlu! Bydd pryd o fwyd i’w gael o dan awyr ysgafn yr haf cynnar. Bydd perfformiadau gwych gan gymdeithasau, Pimm's, Prosecco ac wrth gwrs, y gwobrwyon eu hunain.

Prynwch eich tocyn nawr ar swanseasu.fatsoma.com

 


 

Ymunwch â ni i ddathlu a diolch i’n staff, cynrychiolwyr, clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr am eu holl waith caled dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)