SU Awards Winners

SU Awards Winners

In case you missed it, our super fancy awards night was on Friday. There was good music, good food, and good celebrating.

Here's the full list of winners. If you see them around, congratulate them. They didn't win these awards for nothing.

Best Student-Led Campaign

Winner: LGBT+ History Month, Sam Mann and Jade Easthope

Highly Commended: Ecosia on Campus, Jean-louis and Alice

Best Student-Led Event

Winner: Eisteddfod Rhyng-gol, Rebecca Martin

Highly Commended: SRA Conference, Alex Evans

Outstanding Contribution to Student Media

Winner: Matt Brayley

Highly Commended: Henry Apsey

Subject Rep of the Year

Winner: Mortaza Kamaly

Highly Commended: Jose Raposo Costa

SU Department of the Year

Winner: Tafarn Tawe

Best New Society

Winner: swan_hack Society

Highly Commended: Russian Society

College Rep of the Year

Winner: Viktoria Ioannidou

Highly Commended: Mac McMillan

Student Staff Member of the Year

Winner: Tom Hunt & Niall Carribine

Highly Commended: Becky Dolman

Most Improved Society

Winner: St. John LINKS Society

Highly Commended: History Society

PTO of the Year

Winner: Samuel Mann

Highly Commended: Rebecca Martin

Permanent Staff Member of the Year

Winner: Hayley Harris

Highly Commended: Annette Thomas

Lily Summers Award

Winner: Jack Dunne

Highly Commended: Felicity McKee

Individual Contribution Award

Alex Evans

Chess Hutin

Lucía Vazquez Vaquero

Megan Thomas

Lewis Israel

Hannah Trim

Aled Walters

Society of the Year

Winner: Dance Society

Highly Commended: Geography Society


Congrats all!

Enillwyr Gwobrwyon UM

Rhag ofn eich bod chi wedi colli allan, roedd ein noson wobrwyo ar Ddydd Gwener. Roedd y gerddoriaeth yn wych, roedd y bwyd yn wych, ac roedd y dathlu yn wych.

Dyma'r rhestr o enillwyr. Os ydych chi'n eu gweld nhw, dwedwch llongyfarchiadau. Enillon nhw'r gwobrwyon am reswm da.

Ymgyrch Orau gan Fyfyrwyr

Enillydd: Mis Hanes LHDT+, Sam Mann a Jade Easthope

Canmoliaeth Uchel: Ecosia ar y Campws, Jean-louis ac Alice

Digwyddiad Gorau gan Fyfyrwyr

Enillydd: Eisteddfod Rhyng-gol, Rebecca Martin

Canmoliaeth Uchel: Cynhadledd SRA, Alex Evans

Cyfranogiad Rhaogorol at Gyfryngau Myfyrwyr

Enillydd: Matt Brayley

Canmoliaeth Uchel: Henry Apsey

Cynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn

Enillydd: Mortaza Kamaly

Canmoliaeth Uchel: Jose Raposo Costa

Adran UM y Flwyddyn

Enillydd: Tafarn Tawe

Y Gymdeithas Newydd Orau

Enillydd: swan_hack

Canmoliaeth Uchel: Y Gymdeithas Rwsiaid

Cynrychiolydd Coleg y Flwyddyn

Enillydd: Viktoria Ioannidou

Canmoliaeth Uchel: Mac McMillan

Aelod Staff y Flwyddyn (Myfyriwr)

Enillwyr: Tom Hunt & Niall Carribine

Canmoliaeth Uchel: Becky Dolman

Y Gymdeithas sydd wedi Gwella'r Fwyaf

Enillydd: Y Gymdeithas St. John LINKS

Canmoliaeth Uchel: Y Gymdeithas Hanes

Swyddog Rhan-amser y Flwyddyn

Enillydd: Samuel Mann

Canmoliaeth Uchel: Rebecca Martin

Aelod Staff Parhaol y Flwyddyn

Enillydd: Hayley Harris

Canmoliaeth Uchel: Annette Thomas

Gwobr Lily Summers

Enillydd: Jack Dunne

Canmoliaeth Uchel: Felicity McKee

Gwobr Cyfranogiad Unigol

Alex Evans

Chess Hutin

Lucía Vazquez Vaquero

Megan Thomas

Lewis Israel

Hannah Trim

Aled Walters

Cymdeithas y Flwyddyn

Enillydd: Y Gymdeithas Ddawnsio

Canmoliaeth Uchel: Y Gymdeithas Ddaearyddiaeth


Llongyfs bawb!