Stand Now

Our Full-time and Part-time Officer Elections happen every year.  They are a chance for you as a Student at Swansea to have your say and stand for what you believe in within the Uni.

We are all about democracy. Only students can stand in our election, and only students can vote in them. It’s a bit like the General Election. You can stand by nominating yourself and submitting a manifesto.

Full-time Officers get paid and work full-time hours. You can either take a year out of your studies to do this, or do it straight after graduating. Part-time Officers are volunteers, and do it around their studies. It looks great on the CV and you get to work with an amazing team and learn new skills.

Sound like something you wanna do?

Nominations are open and close on February 21st,2020. 

Nominate yourself here!

Mae ein Hetholiadau Swyddogion Llawn-amser a Rhan-amser yn digwydd bob blwyddyn. Maen nhw'n gyfle i chi fel myfyrwyr yn Abertawe ddweud eich dweud a dadlau dros eich barn am y Brifysgol.

Rydyn ni'n hoff iawn o ddemocratiaeth. Dim ond myfyrwyr all sefyll yn ein hetholiad, a dim ond myfyrwyr all bleidleisio. Mae'n debyg i Etholiad Cyffredinol. I sefyll, bydd rhaid enwebu eich hunain a chyflwyno maniffesto.

Mae Swyddogion Llawn-amser yn cael eu talu ac yn gweithio'n llawn-amser. Naill ai, gallwch chi gymryd blwyddyn allan o'ch astudiaethau, neu wneud y swydd yn syth ar ôl graddio. Mae Swyddogion Rhan-amser yn wirfoddolwyr, ac yn gwneud y gwaith wrth astudio. Mae'n edrych yn wych ar CV a bydd cyfle gennych chi i weithio gyda thîm gwych a dysgu sgiliau newydd.

Swnio fel rhywbeth hoffech chi ei wneud?

Mae enwebiadau ar agor rhwng Dydd Llun Ionawr 27ain a Chwefror 21ain 2020.

Enwebwch eich hunain yma!

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)