Student Forum 12.11.2019

On Tuesday 12th November, our Full-Time Officers hosted the first Student Forum of the year in the Mall Room within the Taliesin.

There was a great turnout from students, societies, and Part-Time Officers enthusiastic to hear an update on what’s going on within the Students’ Union.

SU President Grace Hannaford offered an update on the proposed new Students’ Union space on Bay Campus.

A number of motions were proposed and debated, these included:

  • Keep Swansea Warm

  • Divesting from Polluting Corporations

  • Swansea Union and The Living Wage

  • Lily’s Day

  • Solidarity with the CWU Strike 

The results of these motions will be announced shortly.

Following the motions section of the evening, our Full-Time Officers participated in an Officer's Question Time. Some great questions were offered up, some of the responses to the questions will be posted in a blog in the near future.

The next opportunity to put forward motions to the Students’ Union will be at the AGM. This will take place on Tuesday the 11th of February.

Ar ddydd Mawrth y 12fed, cynhaliwyd Fforwm Myfyrwyr cyntaf y flwyddyn yn Nhaliesin, hyn gan ein Swyddogion Llawn Amser.

Braf gweld cynifer o fyfyrwyr, cymdeithasau a Swyddogion Rhan Amser yn bresennol i glywed diweddariadau a’r hyn sydd yn digwydd o fewn Undeb y Myfyrwyr.

Fe wnaeth ein Llywydd Grace Hannaford rhoi diweddariad ar yr adeilad newydd ar Gampws y Bae gan gynnwys y cynnig iddo fod yn gartref newydd i Undeb y Myfyrwyr.

Roedd yna nifer o geisiadau a gafodd eu trafod, gan gynnwys:

•             Cadw Abertawe’n gynnes

•             Gwyro oddi wrth Gorfforaethau Llygredig

•             Cyflog Byw ac Undeb y Myfyrwyr

•             Diwrnod Lily

•             Undod â Streic CWU

Mi fydd canlyniadau’r ceisiadau hyn yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Yn dilyn hyn, roedd yna adran cwestiynau i’r Swyddogion Llawn Amser. Gofynnwyd nifer o gwestiynau gwych iddynt ac mi fydd ymatebion i’r cwestiynau yn cael eu postio ar ffurf blog cyn hir.

Bydd y cyfle nesaf i gynnig unrhyw geisiadau yn digwydd yng Nghyfarfod Blynyddol Undeb y Myfyrwyr a hyn ar ddydd Mawrth yr 11eg o Chwefror.