Student Forum

Student Forum

Your time at Uni is all yours, so if there's anything you're not happy with - let us know!

Student Forums are the place to be to get to know us, ask questions and hold your Officers to account. It's also the place to make things change at Swansea Uni so if you have an axe to grind – let us know about it.

The next student forum is on 14th Mai, location TBC, and everyone's invited.

If you want to change something, put forward a motion. The deadline for motions is 6th May, and you can email student.voice@swansea-union.co.uk for more info. If you want to submit a question for any of the Officers, email student.voice@swansea-union.co.uk for it to be added to the discussion (anonymously).

Oh, and there'll also be free Domino's pizza.

Updates here.

Fforwm Myfyrwyr

Mae dy amser yn y Brifysgol yn bersonol i ti, ac os nad wyt ti'n hapus am rywbeth - gad i ni wybod!

Fforymau Myfyrwyr yw'r lle i ti ddod i weld beth ydyn ni'n ei wneud, gofyn cwestiynau a dal y Swyddogion i gyfrif. Dyma'r lle i wneud newid yn y Brifysgol felly os oes gennyt ti gyllell i'w hogi - gad i ni wybod amdano.

Y fforwm myfyrwyr nesaf yw Mai 14eg, lleoliad i'w gadarnhau, ac mae croeso i bawb.

Os hoffet ti newid rhywbeth, cyflwyna gynnig. Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 6ed Mai, a gallet ti ebostio student.voice@swansea-union.co.uk am ragor o wybodaeth. Os hoffet ti gyflwyno cwestiwn i unrhyw un o'r Swyddogion, anfona ebost at student.voice@swansea-union.co.uk i'w ychwanegu at y drafodaeth (yn ddienw).

Hefyd, bydd pitsa Domino's am ddim.

Diweddariadau yma.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)