Students' Union to Tackle Student Mental Health. undeb y myfyrwyr i daclo materion iechyd meddwl

No ratings yet. Log in to rate.

Students' Union to Tackle Student Mental Health with Lottery Funding

Swansea University Students’ Union has been awarded £5,000 in Lottery funding to tackle mental health problems amongst students.

Many students find themselves in a vulnerable psychological state, which can sadly result in life-threatening outcomes. A recent NUS survey found that 78% of students reported having had mental health problems over the past year, with 33% admitting to having suffered from suicidal thoughts.

Through the Awards For All programme (which helps voluntary and community groups get National Lottery funding to help people most in need) Lloyd successfully secured £5,000 worth of funding for the Students’ Union to help tackle the risk of suicide among Swansea students.

Teaming up with PIPS Programmes (a social enterprise that develops and delivers suicide prevention, resilience building and mental health training), president Lloyd Harris hopes to help Swansea students have a better understanding of the issues around suicide. The training aims to reduce the stigma around the issue of suicide, increase understanding of government suicide prevention strategies, help participants to identify warning signs of those at risk and introduce ways of developing positive mental health within participants.

Lloyd Harris, the President of the Students’ Union says, “We are absolutely committed to proactively doing everything we can to prevent loss of life through suicide.” And he is “looking forward to coordinating these courses for students in the new academic year.”

 

Cynllun undeb y myfyrwyr i daclo materion iechyd meddwl trwy ddefnydd cyllid y cronfa Loteri

Yn ôl eich adborth yn dilyn y tymor arholiadau diwethaf, fe wnaethoch nodi bod gwelliannau hoffech weld yn llyfrgelloedd ar eich campws.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi derbyn nawdd o £5,000 o arian Loteri er mwyn taclo materion iechyd meddwl ymysg myfyrwyr.

Mae nifer o fyfyrwyr yn dioddef o gyflwr meddyliol bregus a all arwain tuag at problemau sy'n beryg bywyd. Nodir canlyniadau holiadur diweddar gan UCM bod 78% o fyfyrwyr wedi profi problemau iechyd meddwl dros flwyddyn academaidd a bod 33% o fyfyrwyr wedi ystyried cyfleu hunan-laddiad o ganlyniad.

Trwy'r rhaglen 'Gwborau i bawb' (sy'n helpu mudiadau cymunedol a gwirfoddol derbyn mynediad tuag at cronfa arian y Loteri) derbyniodd undeb y myfyrwyr gwerth £5,000 o gyllid er mwyn taclo'r risg o hunan-laddiad ymysg myfyrwyr Abertawe.

NMae llywydd Undeb y myfyrwyr, Lloyd Harris yn gobeithio y bydd myfyrwyr Abertawe yn magi ddealltwriaeth gwell o broblemau sy'n arwain tuag at hunan-laddiad wrth I'r undeb cydweithio gyda chwmni 'Rhaglennu PIPS' (sy'n fenter sy'n darparu gwasanaethau atal hunan-laddiad, adeiladu gwytnwch ac hyfforddiant iechyd meddwl'

 

Dywedodd Lloyd Harris Llywyd undeb y myfyrwyr y canlynol "Rydym yn llawn ymroi i wneud popeth yn ein gallu i atal hunan-laddiad, rwy'n edrych ymlaen tuag at cyd-lynu cyrsiau PIPS yn ystod y flwyddyn academaidd sydd i ddod. .

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)