#StudyAid17

#StudyAid17

Study Aid is back! As always your Union has got your covered with FREE tea, coffee & hot chocolate throughout the exam period alongside a biscuit (or two)! You'll catch this at: 
Bay campus library: 13:00-17:00 
Singleton campus library: 18:00-22:00 

Last year we gave you yoga sessions, free massages and of course DOGS! So this year we've tried to step it up another gear! 

All our events are FREE, run on both campuses and are available to all students. 

*Breakfast morning* 
We'll be making sure you're getting the right start to your exam period! From 9am on the 12th we'll be giving out free porridge on Bay Campus and free breakfast rolls courtesy of Uplands Diner on Singleton Campus. 

*Cuddle A Dog* 
We're bringing you four chances to Cuddle A Dog from Greyhound Rescue Wales. 
Tuesday 17th + 24th Jan – Bay Campus 7-8PM (SU Building) 
Thursday 19th + 26th - Singleton Campus 7-8PM (SU Building) 
Make sure you or your friends have your phones ready at 12pm the day before the event to sign up as these sessions go quickly! 

*Chill out rooms* 
If you need a break from the library but don't want to go all the way home, head over to our chill out rooms in the SU Buildings. A special room with comfy bean bags, board games, colouring in and the ultimate chill Spotify playlist. Available 10-5pm every day! 

*Library Bingo + Spotify Chill-list* 
Need a quick five minute break? Grab a copy of our library bingo from our Study Aid stand and see how many you can complete! Find a sleeping person? Someone who's having a picnic? 

*Tooter/Open Mic/Quiz* 
Our staple Quiet Night Out events will be a bit different over the exam period, with special opening times and deals. But rest assured we'll be back with a bang on Friday 20th and 27th Jan, to celebrate the end of those pesky exams! 

*Movie Night* 
Take some time off to help de-stress and get the revision juices flowing for the next day. Whether you want a 20 minute break from your revision or a full day marathon, we'll be playing your favourite series in JC's so you can come and go as you wish - expect F.R.I.E.N.D.S, The Big Bang Theory and more. 

*Advice and Support Centre* 
We will be running Live Life To The Full sessions (LLTF) at our Advice and Support Center, which looks at helping people cope with anxiety and depression. This is a 8 week course (1 hour a week) and we'll be offering drop in sessions during exam time. For more info check out www.llttf.com or contact the Advice Centre. 
If you just want a cup of tea and to chat to one of our professional counsellors we'll be putting on drop-in sessions at these times: 
Bay Campus: Monday, Wednesday, Friday 1-3pm, SU Building 
Singleton Campus: Monday-Friday, 12-3pm, Advice and Support Center, next to Costcutter. 

We've also been able to get these great deals to help keep you focused:

*Swimming: 2 weeks for £12 membership* 
Get back to zen with a 2 week membership at the Wales National Pool for £12! Take your student card to Wales National Pool and sign up before January 30th! Want to keep going after exams are over? You can sign up to a special refreshers full membership deal for £69. 

*MyUni Gym 2 week for £10* 
To help you blow off some of that exam stress we've teamed up with the MyUni Gym on both Singleton and Bay campus, to bring you an exclusive £10 membership for the 15th to the 31st January. Take your student card over to either gym to sign up from January 9th. 

So, when you're having your darkest stressful moments - take a break and come find us - we've got your back.

 

#StudyAid17

Fel Arfer Mae Cymorth Astudio nol ac fel arfer mae'ch Undeb yn eich cefnogi chi gyda Thê, coffi a siocled poeth AM DDIM yn ystod adeg arholiadau ochr yn ochr gyda bisced (neu ddau)!

Fe fyddwn ni yn: Llyfrgell Campws Y Bae: 13:00-17:00 Llyfrgell Campws Singleton: 18:00-22:00

Llynedd fe roddon ni i chi sesiynau yoga, tretio ac wrth gwrs CWN! Felly blwyddyn hyn ni wedi ceisio camu lan yn fwy! Mae pob digwyddiad am DDIM, yn rhedeg ar y ddau gampws ac ar gael i bob myfyriwr.

*Bore Brecwast*

Fe fyddwn ni'n gwneud siwr rydych chi'n cael y dechrau delfrydol i'ch cyfnod arholiadau. O 9yb ar y 12fed byddwn ni'n rhoi allan uwd am ddim ar Gampws Y Bae a rholiau brecwast am ddim diolch I Uplands Diner ar Gampws Singleton. Daliwch eich un chi tu allan adeiladau Undeb Y Myfyrwyr!

*Cwtsh Gyda Ci*

Bydd yna pedwar siawns I cwtshio ci o Greyhound Rescue Wales. Dydd Mawrth 17eg + 24ain Ionawr- Campws y Bae 7-8YH (Adeilad UM) Dydd Iau 19eg + 26ain – Campws Singleton 7-8YH (Adeilad UM) Gwnewch yn siwr chi neu eich ffrindiau gyda'ch ffoniau yn barod am 12y.h y dydd cyn y digwyddiad I cofrestru gan fod y sesiynau yma yn mynd yn gyflym!

*Nofio: 2 wythnos am £12 aelodaeth*

Ewch nôl i ymlacio gydag aelodaeth pythefnos yn Bwll Cenedlaethol Cymru am £12! Ewch a'ch carden myfyriwr i'r pwll cenedlaethol ac ymaelodwch cyn y 30ain o Ionawr! Eisiau cadw mynd ar ôl arholiadau gorffen? Gallwch ymaelodi i aelodaeth arbennig llawn am £69.

*Gampfa MyUni 2 wythnos am £10*

I'ch helpu gwared y straen o'r arholiadau rydyn ni wedi partneri gyda Champfa MyUni ar gampws Singleton a champws y Bae, I gynnig aelodaeth unigryw o £10 am y cyfnod o'r 15fed i'r 31ain o Ionawr. Ewch a'ch carden myfyrwyr draw i naill gampfa i ymaelodi o'r 9fed o Ionawr.

*Ystafelloedd ymlacio*

Os ydych chi angen egwyl o'r llyfrgell ond ddim eisiau mynd yr holl ffordd gartref, ewch i'r ystafell ymlacio yn yr adeiladau Undeb. Ystafell arbennig gyda bagiau ffa, gem fwrdd, lliwio a rhestr chwarae Spotify. Ar gael 10-5y.h. bob dydd! *Bingo llyfrgell + Rhestr ymlacio Spotify* Angen egwyl cyflym o pum munud? Cydiwch gopi o un o'r bingo llyfrgell o'r stondin Cymorth Astudio a gwelwch faint chi gallu cyflawni! Dod ar draws rhywun yn cysgu? Rhywun yn cael picnic?

*Tooter/Meic Agored/Cwis*

Mae ein nosweithiau allan tawel mynd I fod tipyn yn wahanol dros adeg yr arholiadau, gyda amserau a bargeinion arbenning. Ond peidiwch becso byddwn ni nol gyda bang ar Dydd Gwener 27ain o Ionawr, I ddathlu diwedd yr hen arholiadau yna!

*Noson Ffilm*

Cymerwch amser I ymlacio a gadewch I'ch creadigrwydd llifo am y dydd nesaf. Pe bai chi eisiau egwyl o 20 munud neu marathon trwy'r dydd, fe fyddwn ni'n chwarae eich hoff cyfresi yn JC's er mwyn I chi mynd a dod fel chi eisiau- F.R.I.E.N.D.S, Big Bang Theory a mwy.

*Canolfan Cymorth a Cefnogaeth*

Fe fyddwn yn rhedeg sesiynau 'Live Life To The Full' (LLTF) yn ein Canolfan Cymorth a Cefnogaeth, sydd yn edrych I helpu pobl gyda pryder ac iselder ysbryd. Mae hwn yn cwrs 8 wythnos (1 awr yr wythnos) ac fe fyddwn yn hefyd cynnig sesiynau 'galw mewn' yn ystod adeg arholiadau. Am mwy o wybodaeth edrychwch ar www.lltf.com neu cysylltwch â'r canolfan cymorth.

Os ydych ond eisiau cwpaned o te a sgwrs gyda un o'n cwnselydd proffesiynol byddwn ni'n rhoi sesiynau galw mewn ar yr amserau hyn:

Campws Y Bae: Dydd Llun, Mercher, Gwener 1-3yh, adeilad UM

Campws Singleton: Dydd Llun-Gwener, 12-3yh, Canolfan Cymorth A Cefnogaeth, drws nesaf I Costcutter.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)