#StudyAid

It’s back! Study Aid returns to help you get through the January exams.

We've organised plenty of events over the exam period to give you as many opportunities as possible to unwind from your studies. 

The dog cuddling sessions are back as well as some new events like giant board games. 

Here's the full timetable for the month ahead. Keep an eye on our social media channels for daily reminders of what's happening and where. 

 

 

 

Mae hi nôl! Mae Study Aid wedi dychwelyd i'ch helpu trwy eich arholiadau mis Ionawr.
 
Rydyn ni wedi trefnu llwyth o ddigwyddiadau dros gyfnod yr arholiadau i gynnig cymaint o gyfleoedd â phosib i'ch helpu i ymlacio rhwng astudio.
 
Mae'r sesiynau cwtsho cwn yn ôl, yn ogystal â rhai digwyddiadau newydd fel gemau bwrdd enfawr.
 
Dyma'r amserlen lawn ar gyfer y mis nesaf. Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau dyddiol o'r hyn sy'n digwydd a ble.