Summer Ball

Swansea Summer Ball 2019

It was written in the old Aztec prophecies, that the day of June 16th 2019 was the end of the world as we know it. Six Gods would join forces to form an allegiance to stop the ground from shaking. From the ruins of SSB18, a new empire would rise from the very core of Abbey Meadow and the Sacred City would be discovered.

It was predicted that a huge celebration of the six Gods [the Mayan meadow, the Sacred City, the Sumerian Street, the Ficus Feast, the Tepoztecatl and a big free funfair] would occur to honour the end of exams and the academic year.

Joining the rise of the empire would be some of the biggest names in the music industry; Lewis Capaldi, Netsky, The Feeling, Kurupt FM, Eva Lazarus, 24hr Garage Girls ft. SHOSH, The Howl And The Hum, Helix And The Hounds, Tooters, Sin Savers, Polymer, Sink, Hustle, Bermuda, FRMAND, DJ Society, Choral Society, Musician's Society and many more yet to be announced.

Get your tickets here and stay up to date with all the announcements here.

Dawns Haf Abertawe 2019

Nodwyd yn yr hen brofedigaethau Aztec, bod Mehefin 16eg 2019 yn ddiwedd y byd fel y mae. Byddai Chwe Duw yn ymuno â'i gilydd i ffurfio teyrngarwch i stopio'r tir rhag crynu. O weddillion SSB18, byddai ymerodraeth newydd yn codi o ganol Dôl yr Abaty a byddai'r Ddinas Gysegredig yn cael ei darganfod.

Rhagddywedwyd y byddai dathliad enfawr o'r chwech Duw [y Ddôl Mayaidd, y Ddinas Gysegredig, y Stryd Swmeraidd, yr Wyl Ficus, y Tepoztecatl a ffair hwyl am ddim] yn digwydd ar ddiwedd arholiadau diwedd y flwyddyn.

Yn ymuno â'r ymerodraeth fydd rhai o enwau mwyaf y diwydiant cerddoriaeth; Lewis Capaldi, Netsky, The Feeling, Kurupt FM, Eva Lazarus, 24hr Garage Girls ft. SHOSH, The Howl And The Hum, Helix And The Hounds, Tooters, Sin Savers, Polymer, Sink, Hustle, Bermuda, FRMAND, y Gymdeithas DJ, y Gymdeithas Gorawl, Cymdeithas y Cerddorion a nifer mwy i'w cyhoeddi.

Tocynnau ar gael yma a diweddariadau ar gael yma.