Summer Opening Hours

Summer Opening Hours

From 18th June, here's when our services will be open over the Summer:

Costcutter:                              Monday - Friday              8am - 7pm
                                                   Saturday & Sunday         9am - 6pm

Post Office:                             Monday - Friday              8am - 6pm

Root:                                        Monday - Friday               8am - 4pm
                                                  Saturday & Sunday          9am - 6pm

Spar:                                        Monday - Friday               9am - 3pm

Fulton Outfitters:                 Monday - Friday              10am - 3pm

The Travel Shop:                   Monday - Friday             9.30am - 5pm

52°:                                          Monday - Friday              10am - 3pm

  

 

Oriau Agor Dros yr Haf

O'r 18fed Mehefin ymlaen, dyma pryd fydd ein gwasanaethau ar agor dros yr Haf:

Costcutter:                              Dydd Llun - Dydd Gwener              8yb - 7yh
                                                   Dydd Sadwrn a Dydd Sul                9yb - 6yp

Swyddfa'r Post:                     Dydd Llun - Dydd Gwener               8yb - 6yp

Root:                                        Dydd Llun - Dydd Gwener               8yb - 4yp
                                                  Dydd Sadwrn a Dydd Sul                 9yb - 6yp

Spar:                                        Dydd Llun - Dydd Gwener                9yb - 3yp

Fulton Outfitters:                Dydd Llun - Dydd Gwener               10yb - 3yp

Y Siop Deithio:                       Dydd Llun - Dydd Gwener                9.30yb - 5yp

52°:                                          Dydd Llun - Dydd Gwener              10yb - 3yp

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)