Summer Opening Hours

Summer Opening Hours

From 14th June, here's when our services will be open over the Summer:

Costcutter:                              Monday - Friday              8am - 7pm
                                                 Saturday & Sunday         9am - 6pm

Costcutter Post Office:          CLOSED until Thursday 5th September

Root:                                        Monday - Friday               8.30am - 4pm

Fulton Outfitters:                    Monday - Friday              10am - 3pm

Tafarn Tawe:                            Monday - Friday              10am - 4pm (excluding Bank Holidays)

JCs:                                         CLOSED until September

                                            

Oriau Agor Dros yr Haf

O'r 14eg Mehefin ymlaen, dyma pryd fydd ein gwasanaethau ar agor dros yr Haf:

Costcutter:                              Dydd Llun - Dydd Gwener              8yb - 7yh
                                                 Dydd Sadwrn a Dydd Sul                9yb - 6yh

Costcutter Post Office:         AR GAU tan ddydd iau 5ed Medi

Root:                                       Dydd Llun - Dydd Gwener               8.30yb - 4yp

Fulton Outfitters:                   Dydd Llun - Dydd Gwener               10yb - 3yp

Tafarn Tawe:                           Dydd Llun - Dydd Gwener              10yb - 5yp (ac eithrio Gwyliau'r Banc)                                           

JCs:                                    AR GAU tan fis Medi
                                 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)