Summer Opening Hours

Summer Opening Hours

From 14th June, here's when our services will be open over the Summer:

Costcutter:                              Monday - Friday              8am - 7pm
                                                   Saturday & Sunday         9am - 6pm

Root:                                        Monday - Friday               8.30am - 4pm

Fulton Outfitters:                 Monday - Friday              10am - 3pm

Tafarn Tawe:                          Monday 17th June       12pm-11pm

                                                Tuesday 18th - Friday 21st June 10am-10pm

                                                Monday 22nd - Friday 26th July     9am-9pm

                                                 Monday - Friday              10am - 4pm (excluding Bank Holidays)

JCs:                                          Saturday 15th - Monday 17th June    CLOSED

                                                  Monday - Friday during June            9.30am - 12pm  

 

Oriau Agor Dros yr Haf

O'r 14eg Mehefin ymlaen, dyma pryd fydd ein gwasanaethau ar agor dros yr Haf:

Costcutter:                              Dydd Llun - Dydd Gwener              8yb - 7yh
                                                   Dydd Sadwrn a Dydd Sul                9yb - 6yh

Root:                                        Dydd Llun - Dydd Gwener               8.30yb - 4yp

Fulton Outfitters:                Dydd Llun - Dydd Gwener               10yb - 3yp

Tafarn Tawe:                          Dydd Llun - Dydd Gwener              10yb - 5yp (ac eithrio Gwyliau'r Banc)

                                            Dydd Llun 17eg Mehefin       12yp-11yh

                                                Dydd Mawrth 19fed - Dydd Gwener 21ain Mehefin 10yb-10yh

                                                Dydd Llun 22ain - Dydd Gwener 26ain Gorffennaf     9yb-9yh

JCs:                                    Dydd Sadwrn 15fed - Dydd Llun 17eg Mehefin        AR GAU
                                  Dydd Llun - Dydd Gwener yn ystod Mehefin            9.30yb - 12yp  

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)