Swansea Summer Ball 2020

Swansea Summer Ball will be held on Saturday 6th June 2020.

The 18th Amendment has been ratified! A ban on the manufacture & sale of “intoxicating liquors” has begun. The federal Volstead Act has closed every tavern, bar & saloon. Illegal drinking spots, known as “Speakeasies”, have popped up around the country, allowing people to drink & party out of sight of the authorities. 

The biggest Speakeasy in the whole of the UK is situated at the very core of Abbey Meadow, known only as SSB20. Here, the students from all over Swansea have gathered to create an uprising; holding the most incredible summer celebration to commemorate the end of exams. Joining the uprising of the Swansea Uni Speakeasy celebration are some of the biggest Bands, DJs & performers in the industry.

Check our the official #SSB20 event.

Bydd Dawns Haf Abertawe yn cael ei gynnal ar Ddydd Sadwrn 6ed Mehefin 2020.

Mae'r 18fed Diwygiad wedi'i gadarnhau! Mae gwaharddiad ar weithgynhyrchu a gwerthu "diodydd meddwol" wedi cychwyn. Mae'r Ddeddf ffederal Volstead wedi cau pob tafarn, bar a salwn. Mae mannau yfed anghyfreithlon, a elwir yn "Speakeasies" wedi ymddangos o amgylch y wlad, sy'n galluogi pobl i yfed a phartio allan o olwg yr awdurdodau.

Mae Speakeasy mwyaf y DU wedi'i leoli yng nghanol Dôl yr Abaty, a elwir yn SSB20. Yma, mae myfyrwyr o bob rhan o Abertawe wedi dod at ei gilydd i ddechrau gwrthryfel; gan gynnal dathliad yr haf mwyaf anhygoel erioed i gofio diwedd eu harholiadau. Bydd rhai o fandiau, DJs a pherfformwyr mwyaf y diwydiant yn ymuno â dathliad Speakeasy Prifysgol Abertawe.

#SSB20

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)