Swansea University Welsh Varsity Champions 2017

Swansea University Wins Varsity Shield

 

Following an investigation, it has been discovered that a number of ineligible players were fielded by a Cardiff University team in one of the Varsity Shield competitions. Whilst there is no suggestion that a competitive advantage was being sought, this is not permitted and as a result, the competition has been declared void. This means that Swansea University win the Varsity Shield for the first time in their history with a result of 20-19.

Mae Prifysgol Abertawe yn Ennill Varsity Shield

 

Yn dilyn ymchwiliad, mae wedi dod i'r amlwg y cafodd nifer o chwaraewyr anghymwys eu maesu gan dîm Prifysgol Caerdydd mewn un o gystadlaethau'r Varsity Shield. Tra nad oes awgrym bod mantais gystadleuol wedi cael ei geisio o fwriad, nid yw hyn yn cael ei ganiatáu, ac o ganlyniad, mae'r gystadleuaeth wedi cael ei ddatgan yn ddi-rym. Mae hyn yn golygu bod Prifysgol Abertawe yn ennill y Varsity Shield am y tro cyntaf yn eu hanes gyda chanlyniad o 20-19.

 

Swansea University Students' Union is here to support students and to make your experience the best it can be.

Contact:
t: 01792 295466
e: info@swansea-union.co.uk

Events & Ticketing:
t: 01792 513024
e: events@swansea-union.co.uk

PR Contact:
t:
e:

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Students' Union
Swansea University, Digital Technium
Singleton Park
Swansea, SA2 8PP

© Swansea Students' Union 2017 | Powered by MSL