The DockYard

DockYard Image

Say hello to The DockYard!

Freshers will be a little different this year, but we're here to ensure it'll be just as fun! We've created The DockYard so that you can have an incredible time whilst keeping safe.

What is it?

The Dockyard consists of two EPIC outdoor student spaces, The Dock & The Yard, where we can hold unmissable, socially-distanced, activities on both campuses. This means you can still have an incredible Freshers with all of your new housemates, in a safe way. We’ve got hundreds of benches spread out to make sure everyone is socially-distanced plus a cover on top to save you in case it starts to rain. We’ve sorted out stunning street food, local breweries, themed food & drinks nights plus loadsssssss of FREE giveaways. You DO NOT want to miss out on this, trust us!

How can you book?

Click here to check out what’s happening and how you can get involved.

Safety measures

We understand that you may be a little cautious about joining us for Freshers, so here are the measures we’ve put in place to ensure your safety:
Staggered entry slots Socially-distanced queueing, Socially-distanced tables (max 6 per table, bubble/household only), Separate entrance & exits, One-way system, Temperature checks upon entry, Track & Trace, Hand sanitiser stations, Social-distancing markers, Online ordering, Table service, Zero contact delivery, Regular cleaning, Staff PPE, Cleared, cleaned & thoroughly sanitised tables before & after use.

Croeso i Abertawe!

Ni yw Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac rydyn ni yma i wneud eich bywydau fel myfyrwyr yn well! Bydd Wythnos y Glas ychydig yn wahanol eleni, ond yr un mor hwylus! Rydyn ni wedi creu'r Iard Longau er mwyn sicrhau eich bod chi'n mwynhau eich amser a chadw'n ddiogel.

Yr Iard Longau

Beth yw e?

Mae'r Iard Longau yn cynnwys dau le allanol i fyfyrwyr, y Doc a'r Iard, lle fydd gweithgareddau gwych sy'n cadw pellter cymdeithasol, ar y ddau gampws. Mae hyn yn golygu y gallwch chi fwynhau Wythnos y Glas gyda'ch cyd-letywyr newydd mewn ffordd ddiogel. Mae yna gannoedd o feinciau wedi'u lledaenu i sicrhau bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol, a gorchudd rhag ofn iddi lawio. Bydd bwydydd stryd blasus, bragdai lleol, nosweithiau bwyd a diod â themâu, a llwyth o wobrwyon rhad ac am ddim. PEIDIWCH â cholli allan ar hwn!

Sut i fwcio?

Ewch yma i weld beth sy'n digwydd a sut i gymryd rhan.

Mesurau diogelwch

Rydyn ni'n deall eich bod chi efallai'n wyliadwrus am ymuno â ni ar gyfer Wythnos y Glas, felly dyma'r mesurau rydyn ni wedi rhoi ar waith er mwyn eich diogelwch:

Amserau mynediad gwasgarog, Ciwio â phellter cymdeithasol, Byrddau â phellter cymdeithasol (uchafswm o 6 i bob bwrdd, swigen/aelwyd yn unig), Mynedfa ac allanfa gwahanol, System unffordd, Gwiriad tymheredd wrth gyrraedd, Profi ac Olrhain, Gorsafoedd hylif diheintio dwylo, Archebu ar-lein, Gwasanaeth bwrdd, Trosglwyddiad heb gyswllt, Glanhau'n aml, Cyfarpar diogelu personol ar gyfer staff, Byrddau'n cael eu clirio, eu glanhau a'u diheintio cyn ac ar ôl defnydd.