Travel Shop Update

Travel Shop Update

Our lovely staff in the Travel Shop could never resist a holiday and neither could you. They helped you adventurous bunch with planning little get-aways each term – for over a whopping 20 years…

This is why are super sad to say goodbye to the shop on Singleton Campus, which will be closing on Friday 14th June 2019.

Whether you’ve been on a holiday of a lifetime with us, or simply popped in to buy train tickets, a bus pass or a day trip away, we want to say a big thanks for your support over the years.

But don’t worry – we will still be offering you some trips online so you can carry on making lots of memories during your time here at Swansea Uni… more details coming soon!

Also…if you need to get your hands on a bus pass or a rail ticket after our closure date then keep an eye out here on our website for further details swansea-union.co.uk

Diweddariad ar y Siop Deithio

Nid oedd ein staff hyfryd yn y Siop Deithio yn gallu dweud na i wyliau, ac roeddech chi’r un peth. Nhw wnaeth helpu myfyrwyr wrth drefnu gwyliau bach bob tymor – am dros 20 mlynedd...

Dyma pam rydyn ni’n drist iawn i ddweud hwyl fawr i’r siop ar Gampws Singleton, a fydd yn cau ar Ddydd Gwener 14eg Mehefin 2019. 

Os wyt ti wedi bod ar wyliau bythgofiadwy gyda ni, neu wedi dod mewn i brynu tocynnau trên, tocyn bws neu daith un diwrnod, rydyn ni am ddweud diolch o galon am eich holl gymorth dros y blynyddoedd.

Ond paid â phoeni, byddwn ni dal yn cynnig teithiau ar-lein er mwyn i ti allu gwneud atgofion gwych yma ym Mhrifysgol Abertawe... manylion i ddod!

Hefyd… os hoffet ti brynru tocyn bws neu drên yn y dyfodol, cer i’n gwefan am ragor o fanylion swansea-union.co.uk