University Climate Action Week

Over the last week, we have been marking University Climate Action Week!

Over the last week, we have been marking University Climate Action Week! Make sure to check out Root and Zero's Insta pages for tips on reducing waste and doing your bit to look after our planet.

To help us all understand some of the impacts of climate change, your Environment Officer, Cerys, has put together this infographic!

If you want to make University Climate Action Week last the rest of the year, you can join in with some of our societies that are doing their bit for a more sustainable future.

Make sure to check out:

Conservation & Ecology ?? 

Geography ?? 

VegSoc ??

Biology ??

Biosciences ??

Tree Society ?? 

Dros yr wythnos ddiwethaf rydyn ni wedi bod yn dathlu Wythnos Gweithredu Hinsawdd y Brifysgol! Gwna’n siwr dy fod yn edrych ar dudalennau Instagram Root a Zero i gael awgrymiadau ar leihau gwastraff a gwneud dy ran i ofalu am ein planed.

Er mwyn ein helpu ni i ddeall rhai o effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae’r Swyddog Amgylchedd, Cerys, wedi llunio'r ffeithlun hwn!

Os wyt ti am sicrhau bod Wythnos Gweithredu Hinsawdd y Brifysgol yn para gweddill y flwyddyn, gallet ti ymuno â rhai o'n cymdeithasau sy'n gwneud eu rhan dros ddyfodol mwy cynaliadwy.

Cofia i edrych ar:

Cadwraeth ac Ecoleg ??

Daearyddiaeth ??

VegSoc ??

Bioleg ??

Biowyddorau ??

Y Gymdeithas Goed ??

 
Swansea University Students' Union