Valentine's Day

Valentine’s Day

Valentine’s Day is just around the corner, so we’re helping you spread the love and get those last-minute presents sorted. Here’s what we’ve got planned:

52° & JC’s
Get 2 for 1 cocktails in both student bars – treat someone special (even if it’s yourself) for a cocktail or two on Wednesday evening. While you’re there, why not have some food as well? Check out the menus on the 52° Facebook page, and the JC's Facebook page!

Travel Shop

What about a romantic last-minute trip to Paris? The Travel Shop can send you and your plus one to the city of love next week for only £182

Pop into the Travel Shop in Fulton House on Singleton Campus or in the Students’ Union Reception on Bay Campus for more details!

Costcutter

Forgotten to buy a card? Fear not, Costcutter have loads of cute, funny and romantic cards and chocolates that will be perfect for your date!

Root

Nothing says love more than a slice of cake. Root’s cake is perfect for sharing with someone you love – even if it means buying a few slices…

Cheese and Wine Society

The Cheese and Wine Society are holding a Valentine’s Special on 16th Feb! Your ticket includes wine, nibbles and a wine-tasting lesson. Get down to Tooters afterwards to celebrate properly!

Dydd San Ffolant

Mae Dydd San Ffolant ar y gweill, felly rydyn ni am dy helpu di i fynegi dy gariad a phrynu’r anrhegion munud-olaf. Dyma beth sydd wedi’u trefnu:

52° a JC’s
Rwyt ti’n gallu prynu 2 goctel am bris 1 ym mariau’r – be am brynu un neu ddau i rywun arbennig (neu ti dy hun) ar nos Fercher? A beth am brynu rhywbeth i fwyta, hefyd? 'Drycha ar fwydlen JC's ar ei dudalen Facebook, a bwydlen 52° ar ei dudalen Facebook.

Y Siop Deithio

Ffansi taith gyffrous i Baris? Mae’r Siop Deithio yn cynnig teithiau i’r ddinas rhamantus i ti a dy gariad am £182 yn unig.

Dere draw i’r Siop Deithio yn Nhy Fulton ar Gampws Singleton neu yn Nerbynfa Undeb y Myfyrwyr ar Gampws y Bae am ragor o fanylion!

Costcutter

Wedi anghofio prynu cerdyn? Paid â phoeni, mae gan Costcutter ddigon o gardiau ciwt, doniol a rhamantus a siocledi ar werth, a byddan nhw yn berffaith ar gyfer dy gariad!

Root

‘Sdim byd yn mynegi cariad yn fwy na chacen. Mae Root yn berffaith i rannu gyda pherson arbennig – hyd yn oed os oes rhaid prynu ambell i sleisen...

Cymdeithas Gaws a Gwin

Mae’r Gymdeithas Gaws a Gwin yn cynnal digwyddiad arbennig ar gyfer Dydd San Ffolant ar 16eg Chwefror. Bydd dy docyn yn cynnwys gwin, deintiadau a gwers blasu gwin. Cadwa lygad allan am y tocynnau'n mynd ar werth!