Varsity 2019

Varsity 2019

Varsity is back! April 10th is gonna be a day of sports, fun, and for lotsof you, alcohol. A whole load of students in one place cheering on the Green andWhite Army could get messy. But it doesn't have to. Don't ruin Varsityfor yourself and your mates. It's quite simple, really.

1. Hold off on the predrinks
It's a long day. The earlier you start, the drunker you'll be for the rugby.The drunker you are, the less you'll remember.

2. Drink loads of water
It's likely to be sunny and v hot, and combining alcohol with dehydration makesfor analmighty hangover. Download the Refill app to see where you can get free water.

3. Don’t get too drunk
If you do, your ticket will be taken off you.

4. Don't chuck your rubbish in the street
Swansea may be the prettiest city in Wales, but Cardiff ain't half bad either.

5. Don't try and sneak alcohol into the Varsity venues
It'll be taken off you when you're searched, and you'll have to just buy more anyway.

6. Know where you’re going
If you're going for a wander, arrange to meet your mates somewhere.It can get busy and Cardiff is a big old place.

7. Eat
Again, it's a long day. Treat yo' self with a burger or a bag of chips to keep you going.

8. Don't get into a fight
We all love a bit of healthy competition but getting into a punch-up will get youkicked out and you could get arrested.

9. Leave your flares at home
They're expensive, they're messy and they'll get you kicked out.

10. Don’t do drugs
The police will be checking the bus queues. If you’re caught, you’ll get kicked out and arrested.

11. Get on the right bus
Check the time on your wristband. If you miss the bus, you miss the game.

Get your tickets here.

Varsity 2019

1. Pwylla wrth yfed ymlaen llaw
Mae'n ddiwrnod hir. Os wyt ti'n dechrau'n gynnar, byddet ti'n fwy meddw yn gwylio'r rygbi, ac yn debygol o anghofio'r gêm.

2. Yfa ddigon o ddwr
Mae'n debygol o fod yn braf ac yn boeth, ac mae cymysgu alcohol a dysychiad yn arwain at ben mawr MAWR.

3. Paid â meddwi gormod
Os wyt ti, bydd dy docyn yn cael ei gymryc oddi wrthot ti.

4. Paid â thaflu dy sbwriel ar y llawr
Mae Abertawe yn bert dros ben, ond mae Caerdydd yn hyfryd hefyd.

5. Paid â thrio mynd ag alcohol i mewn i'r stadiwm
Bydd e'n cael ei gyrmyd oddi wrthot ti ac bydd rhaid talu am fwy.

6. Paid â mynd ar goll
Os wyt ti'n mynd am dro, cytuna ar rywle i gwrdd â ffrindiau. Mae Caerdydd yn lle fawr.

7. Bwyta
Eto, mae'n ddiwrnod hir. Dathla gyda byrgyr neu fag o sglodion.

8. Paid ag ymladd
Mae pawb yn mwynhau bach o gystadleuaeth ond bydd bwrw rhywun yn achosi ti'n cael dy arestio a cholli gweddill Varsity.

9. Gad y ffagliad adre
Maen nhw'n ddrud, maen nhw'n frwnt, ac maen nhw'n achosi i bobl gael eu taflu allan.

10. Paid â dod â chyffuriau
Bydd yr heddlu yn edrych yn y ciwiau ar gyfer y bws. Os ydyn nhw'n dy ddal di, bydden nhw'n dy arestio di.

11. Dala'r bws cywir
Gwiria'r amser ar dy fand. Os wyt ti'n colli'r bws, ti'n colli'r gêm.

Tocynnau ar gael yma.