Varsity Collection

It's almost time to pick up your Varsity 2017 packages!

 

Are you excited yet? You should be. Varsity is one of the biggest student events in the UK and showcases some of the best in Welsh sporting talent! If you haven't bought a ticket yet, Wednesday 29th is your LAST CHANCE. You can still grab yours here: http://swanseasu.nutickets.com/varsity2017

The first collection day will be on the 30th March in the Bay Campus Students' Union building between 12 - 5pm and the second will be on the 31st March in the Singleton Campus Students' Union building between 12 - 5pm. You will need to bring your QR code with you (example pictured below), this can be found on the email confirmation we sent to you when you bought your package. Please check ALL email accounts before contacting us. 

If you can't make it to a collection day, a friend can pick up your ticket for you but you need to transfer your ticket to them first. You can see a step-by-step guide on how to do this here: https://www.swansea-union.co.uk/transfer

Your Varsity 2017 package will include an official Varsity t-shirt, a wristband for all day sports, your coach travel times to and from Cardiff and a ticket to the women's and men's rugby match in the Principality Stadium (formally known as the Millennium Stadium) at the end of the day!

Make sure to use the official hashtags - #GWA17 #WeBleedGreen

If you have any questions, email us here - events@swansea-union.co.uk

Let's show Cardiff what Swansea can do!

 

Buy Your Varsity Package Here

 

 

 

 

Mae’n bron yn amser i gasglu eich pecynnau ticedi Varsity 2017!

 

Ydych chi’n gyffrous eto? Dylai chi fod. Varsity yw un o’r digwyddiadau myfyrwyr mwyaf poblogaidd yn y DU sy’n arddangos doniau chwaraeon gorau Cymru! Os nad ydych chi wedi prynu ticed eto, Dydd Mercher y 29ain yw eich SIAWNS OLAF. Gallwch chi dal casglu nhw fan hyn: http://swanseasu.nutickets.com/varsity2017
 
Mae’r dydd casglu cyntaf ar y 30ain o Fawrth yn adeilad Undeb Myfyrwyr Campws Y Bae rhwng 12-5yh a bydd yr ail ddydd ar y 31ain o Fawrth yn adeilad Undeb Myfyrwyr Campws Singleton rhwng 12-5yh. Bydd angen i chi ddod a’ch cod QR gyda’ch (esiampl isod), mae hon yn eich e-bost cadarnhaol fe ddanfonwn ni pan brynoch chi eich pecyn. Plîs edrychwch ym MHOB cyfrif e-bost cyn cysylltu gyda ni.
 
Os nad ydych chi allu cyrraedd unrhyw un o’r dyddiau casglu, gall ffrind casglu eich ticed amdanoch ond mae rhaid trosglwyddo eich ticed iddyn nhw yn gyntaf. Gallwch weld y strwythur o wneud hyn fan hyn: https://www.swansea-union.co.uk/transfer
 
Mae’ch pecyn Varsity 2017 yn cynnwys crys swyddogol Varsity, band llewys am fynediad i’r chwaraeon trwy’r dydd, eich amserau teithio bws i ac yn dychwelyd o Gaerdydd a thiced i rygbi’r dynion a rygbi’r merched yn y Stadiwm y Principality (yr hen Stadiwm y Mileniwm) ar ddiwedd y dydd!
 
Gwnewch yn siwr i ddefnyddio’r hashtagiau swyddogol- #GWA17 #WeBleedGreen
 
Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, ê-bostwch ni fan hyn: events@swansea-union.co.uk

Dewch ddangos Caerdydd beth gall Abertawe gwneud!
 

 

Buy Your Varsity Package Here

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Swansea University Students' Union is here to support students and to make your experience the best it can be.

Contact:
t: 01792 295466
e: info@swansea-union.co.uk

Events & Ticketing:
t: 01792 513024
e: events@swansea-union.co.uk

PR Contact:
t:
e:

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Students' Union
Swansea University, Digital Technium
Singleton Park
Swansea, SA2 8PP

© Swansea Students' Union 2017 | Powered by MSL