Varsity 2019

Varsity 2019

 

That winning feeling...

Well done to our Women’s Rugby team who took the win at Varsity. Final score: 30-27. 

Despite a loss to Cardiff, our Men’s Rugby team played their hearts out and did us all proud.  Final score: 78-7.  #GWA19

A massive congrats to everyone involved in Varsity 2019, all teams and officials worked tirelessly to make the day a success and a fun and exciting event for everyone! Until next year...

To see the full list of scores, head here.

Varsity 2019

Y teimlad o ennill... 

Da iawn i dîm Menywod y Rygbi a enillodd Varsity. Sgor derfynol: 30-27. Er gwaethaf y colled i Gaerdydd, triodd dîm y Dynion eu gorau glas ac mae pawb yn falch ohonyn nhw. Sgor derfynol: 78-7.  #GWA19

Llongyfs enfawr i bawb a gymerodd rhan yn Varsity 2019, roedd pob tîm a'r holl staff wedi gweithio'n galed i sicrhau bod y diwrnod yn llwyddiannus ac yn hwylus i bawb! Tan flwyddyn nesaf...

Dyma'r restr lawn o enillwyr.