Varsity 2018

Varsity 2018

This year’s Varsity will be held in Swansea, and the Men's Rugby Union's fiery fight for the Cup will be in the Liberty Stadium.

Swansea University sports teams will go head-to-head with Cardiff University in the biggest student event of the year.

Throughout the week, students will compete in over 40 different sports for the Varsity Shield, including Ultimate Frisbee, swimming, golf, fencing, squash, boxing, basketball, and hockey.

Most of the games will take place in the Sports Village in Sketty Lane on Wednesday 25th April, before the big rugby final at Liberty Stadium at 7pm.

We'll be fighting to retain the Varsity Shield after winning for the first time in Varsity history last year.

Gwyn Aled Rennolf, our Sports Officer, said: "We're really excited to be the home team for the Welsh Varsity tournament this year. Our fans always get behind the players but there's something extra special about playing in front of a home crowd. Our players have been training really hard and we're certain we'll be keeping the Shield in Swansea”.

Join our Facebook event.

 

Varsity 2018

Bydd Varsity yn cael ei gynnal yn Abertawe eleni, gyda brwydr fawreddog Rygbi Dynion yn cael ei chwarae yn Stadiwm Liberty.

Bydd timau chwaraeon Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn mynd benben â’i gilydd yn nigwyddiad mwyaf y flwyddyn.

Trwy gydol yr wythonos, bydd myfyrwyr yn cystadlu mewn dros 40 o gampau gwahanol er mwyn ennill Tarian Varsity, gan gynnwys Frisbee Eithafol, nofio, golff, cleddyfaeth, sboncen, pêl-fasged a hoci.

Bydd y rhan fwyaf o’r gemau yn cael eu chwarae yn y Pentref Chwaraeon ar Lôn Sgeti ar 25ain Ebrill, cyn ffeinal mawr y rygbi yn Stadiwm Liberty am 7pm.

Byddwn ni’n brwydro i gipio Tarian Varsity unwaith eto eleni, ar ôl ei hennill am y tro cyntaf yn hanes Varsity y llynedd.

Meddai Gwyn Aled Rennolf, Swyddog Chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Rydym yn falch iawn o fod yn croesawu Varsity nôl i Abertawe eleni. Mae ein cefnogwyr bob tro’n calonogi’n chwaraewyr, ond mae rhywbeth arbennig iawn am chwarae o flaen cefnogwyr cartref. Mae’n chwaraewyr wedi bod yn hyfforddi’n galed dros y misoedd diwethaf, felly rydym yn hyderus y byddwn yn cadw’r Darian yn Abertawe”.

Ymuno â'n digwyddiad ar Facebook.