Volunteering for Arrivals Weekend

The Student’s Union and Student Services are looking for energetic and passionate volunteers to help with events during Arrivals Weekend. This will include helping students move into their accommodation, assisting in the Welcome Fair and leading Campus Tours.

You must be available to attend training on Wednesday 16th September and Arrivals Weekend on the 18th and 19th of September.

If you would like to volunteer please fill out the form below. It is a great opportunity to meet new people and to add to your CV!

Open the form.


Mae Undeb y Myfyrwyr a Gwasanaethau Myfyrwyr yn edrych am wirfoddolwyr egnïol ac angerddol i helpu gyda digwyddiadau yn ystod Penwythnos Cyraeddiadau.  Bydd hyn yn cynnwys helpu myfyrwyr i symud mewn i’w llety, cynorthwyo yn y Ffair Croeso ac arwain teithiau o gwmpas y campws.

Mae rhaid i chi fod ar gael i fynychu hyfforddiant ar ddydd Mercher y 16eg o Fedi ac yn ystod Penwythnos Cyraeddiadau ar y 18fed a’r 19eg o Fedi.

Os hoffech wirfoddoli, cwblhewch y ffurflen isod.  Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd ac ychwanegu at eich CV!

Agor y ffurflen.