Waterfront Election

Waterfront Elections

The Waterfront is the print and digital publication at Swansea University's Students' Union. It’s been running for a whopping 24 years by our lovely students, for students!

We're looking for a whole new bunch of writers, editors, designers and photographers to work on the Waterfront from September.

Fancy it? You can nominate yourself for one of the roles by signing up to Swansea Student Media and submitting a short manifesto explaining what you’d bring to the role here!

 By joining the Waterfront, you’d get…

· Media access to big SU and University events including Varsity and Summer Ball

· The chance to attend industry events and conferences

· Support and training on the job

· Experience for your CV

Nomination and voting timeline

Nominations are now closed 

Voting is now open

Voting closes 23:59 Tuesday 11th June

Results announced on Wednesday 12th June

Good luck!

 

Etholiadau Waterfront

Mae'r Waterfront yn gyhoeddiant print a digidol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae hi wedi bodoli ers 24 mlynedd yn ôl, ac mae ein myfyrwyr yn ysgrifennu, golygu a chyoeddi popeth i fyfyrwyr!

Rydyn ni'n chwilio am ysgrifenwyr, golygyddion, dylunwyr a ffotograffwyr newydd i weithio ar y Waterfront o fis Medi ymlaen.

Diddordeb? Gallet ti enwebu dy hun ar gyfer y rolau hyn drwy gofrestru at Fyfyrwyr Cyfryngau Abertawe ac ysgrifennu maniffesto byr yn egluro beth fyddet ti'n gwneud yn y rôl yma!

Wrth ymuno â'r Waterfront, byddet ti'n derbyn…

 · Mynediad y wasg at ddigwyddiadau mawr UM a'r Brifysgol gan gynnwys Varsity a Dawns yr Haf

· Y cyfle i fynychu digwyddiadau a chynadleddau'r diwydiant

· Cymorth ac hyfforddiant yn y rôl 

· Profiad ar dy CV

Amserlen enwebu a phleidleisio

Enwebiadau ar agor nawr tan 23:59 ar Ddydd Gwener 7fed Mehefin

Pleidleisio ar agor 00:00 Dydd Sadwrn 8fed Mehefin

Pleidleisio'n cau 23:59 Dydd Mawrth 11eg Mehefin

Canlyniadau yn cael eyu cyhoeddi ar Ddydd Mercher 12fed Mehefin

Pob lwc!