Your Candidates

Your Candidates

This year, we have plenty of candidates standing in our annual SU elections. They all want your vote so they can run the SU for the next academic year. Their manifestos will go live next week and you can vote for your favourite candidates for each position between 9th - 13th March. But in the meantime, check out who's standing:

Full-Time Officers

President 

Eijvs Prince Ememoh 

Ffion Davies

Education

Theresa Ogbekhiulu

Konstantinos Sam Samouilidis

Societies and Services

Georgia-Rose Gleeson

Janvi Baraiya

Beatriz Perez Peirats

Sports

Georgia Smith

Marcelo Reka

Caitlin Leatham

Nathan Philips

Welfare

Joe Davern

Liza Leibowitz

Eleanor Ormrod

Charlie Wells

Scarlett Ross

Niraj Wadher

Carla Parry

Samantha Bush

Welsh Affairs

Caleb Williams

Megan Colbourne

Katie Philips

Part-Time Officers

BME

Morohunfolu Abajingin

Michael Boakye

Zainab Olowu

Georgina Bell

Etoro Akpan

Rodrigues Mbongompasi

Ashley Sheriz

Environment

Jean-Louis Button

Cerys Maryan

Oscar Livesey-Lodwick

Karolina Yague

Ellen Rosier

Ethics

Theodore Feyerherm

General Secretary

Jacob Pritchard

Sholto Royle

Alpha Evans

Michael Bawden

International

Malika Abdullaeva

Comfort Obaje

Merlot Bui

Rashmi Kungwani

Nariti Thangkhiew

Ruoxi Zhang

V. Ajay Kumar

Mohammad Rizwan

LGBT+ Bay

Alex West

LGBT+ Singleton

Polly Lauryn Thomas

Mature

Tevfik Demiral

Donna Nicholls

Albor Meha

Abi Albon Paul

Liz Sanders

Mental Health Awareness

Cati Turner

Yasmin Latham

Kaleigh Leiva

Evan Vaughan

Arjun Mahalingam

Luke Richards

Yunjing Zhang

Ayshea Whitaker

Laura Warren

Students with Disabilities

Chloe Morgan

Miles Singleton

Trans/Non-Binary

Vivienne Dodd

Women’s

Enobong Ebitu

Carys Jones

Kitty Kingsbury

Eich Ymgeiswyr

Eleni, mae gennym ni digonedd o bobl yn sefyll yn yr etholiad nag erioed. Mae pob un ohonynt eisiau cael eich pleidlais chi er mwyn iddynt gynnal UM dros y flwyddyn academaidd nesaf. Bydd eu maniffestos yn gyhoeddus wythnos nesaf a gellir pleidleisio dros eich hoff ymgeisydd ar gyfer pob rol rhwng 9fed - 13eg Mawrth. Ond yn y cyfamser, dyma bwy sy'n sefyl:

Swyddogion Llawn-amser

Llwydydd
Eijvs Prince Ememoh 

Ffion Davies

Addysg
Theresa Ogbekhiulu

Konstantinos Sam Samouilidis

Cymdeithasau a Gwasanaethau
Georgia-Rose Gleeson

Janvi Baraiya

Beatriz Perez Peirats

Chwaraeon
Georgia Smith

Marcelo Reka

Caitlin Leatham

Nathan Philips

Lles
Joe Davern

Liza Leibowitz

Eleanor Ormrod

Charlie Wells

Scarlett Ross

Niraj Wadher

Carla Parry

Samantha Bush

Materion Cymraeg
Caleb Williams

Megan Colbourne

Katie Philips

Swyddogion Rhan-amser

BME
Morohunfolu Abajingin

Michael Boakye

Zainab Olowu

Georgina Bell

Etoro Akpan

Rodrigues Mbongompasi

Ashley Sheriz

Yr Amgylchedd
Jean-Louis Button

Cerys Maryan

Oscar Livesey-Lodwick

Karolina Yague

Ellen Rosier

Moesau
Theodore Feyerherm

Ysgrifenydd Cyffredinol
Jacob Pritchard

Sholto Royle

Alpha Evans

Michael Bawden

Rhyngwladol
Malika Abdullaeva

Comfort Obaje

Merlot Bui

Rashmi Kungwani

Nariti Thangkhiew

Ruoxi Zhang

V. Ajay Kumar

Mohammad Rizwan

LHDT+ (Bae)
Alex West

LHDT+ (Singleton)
Polly Lauryn Thomas

Hyn
Tevfik Demiral

Donna Nicholls

Albor Meha

Abi Albon Paul

Liz Sanders

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Cati Turner

Yasmin Latham

Kaleigh Leiva

Evan Vaughan

Arjun Mahalingam

Luke Richards

Yunjing Zhang

Ayshea Whitaker

Laura Warren

Myfyrwyr ag Anableddau
Chloe Morgan

Miles Singleton

Ymwybyddiaeth Traws/Di-ddeuaidd
Vivienne Dodd

Menywod
Enobong Ebitu

Carys Jones

Kitty Kingsbury

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)