Your Welsh Language Rights

Did you know? since April 2018, students in Wales have legal rights to use the Welsh language. These rights have been created as a result of ‘Standards’ introduced to the University.

The rights are: 

 • Letters in Welsh

 • Apply for financial support in Welsh

 • Welcome booklet in Welsh

 • Prospectus in Welsh

 • Welsh speaking personal tutor

 • Counselling service in Welsh

 • Meetings in Welsh

 • Certificates in Welsh

 • Submit written work in Welsh (*this will depend on the examining body)

 • Forms in Welsh

How can I find out more about my rights? 

Contact your Welsh Affairs Officer, Megan. You can pop her an email here.

 

Oeddech chi'n gwybod? Ers mis Ebrill 2018, mae gan fyfyrwyr yng Nghymru hawliau cyfreithiol i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae'r hawliau hyn wedi cael eu creu o ganlyniad i'r Safonau a gyflwynwyd i'r Brifysgol.

Yr hawliau yw: 

 • Llythyrau yn Gymraeg

 • Ymgeisio am gymorth ariannol yn Gymraeg

 • Llyfryn croeso yn Gymraeg

 • Prosbectws yn Gymraeg

 • Tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg

 • Gwasanaeth cwnsela yn Gymraeg

 • Cyfarfodydd yn Gymraeg

 • Tystysgrifau yn Gymraeg

 • Cyflwyno gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg (*yn dibynnu ar y corff arholi)

 • Ffurflenni yn Gymraeg

Sut alla i ddarganfod mwy am fy hawliau?

Cysylltwch â'ch Swyddog Materion Cymraeg, Megan. Gallwch chi anfon ebost ati yma