Free Food

Calling all hungry students!

We're asking for an hour of your time, and we'll give you a free dinner! Easy.

Dates:

5-6pm, 14th May - Singleton

5-6pm, 17th May - Bay

5.6pm, 18th May - Singleton

 

Intruiged? Email info@swansea-union.co.uk and ask for a free dinner.

Bwyd am ddim i fyfyrwyr!

Rydyn ni'n gofyn am awr o'ch amser ac yn cynnig cinio am ddim! Hawdd.

Dyddiadau:

5-6yp, 14eg Mai - Singleton

5-6yp, 17eg Mai - Bae

5-6yp, 18fed Mai - Singleton

 

Eisiau gwybod mwy? Ebostiwch info@swansea-union.co.uk a gofynwch am fwyd am ddim.

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)