Website Relaunch / Gwefan Ail-lansio

No ratings yet. Log in to rate.
Are you ready for the most exciting Swansea launch this year? No, it’s not the Bay Campus; it’s the new Swansea Students’ Union Website! 
 
Our President has completed on of his manifesto points - we’ve completely redesigned and redecorated our online home, and it’s now streamlined and better than ever. This is the new place for all the Union related information you could possibly want about the great events we’ve got planned for you – from a whole load of Fresher’s fun, to some of the best alternative talent performing at Sin City. The website also has info on our officers, services, and venues and it'll also be THE place to find out about getting YOUR Student Voice heard!
 
We hope you like it!
 
-
 
Ydych chi’n barod ar gyfer y lansiad mwyaf cyffroes Abertawe eleni? Na, nid Campws y Bae ond Gwefan Newydd Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.
 
Mae ein Llywydd wedi gwblhau ar ei fwyntiau maniffesto. Rydym wedi ailgynllunio'r gwefan yn llwyr gan ailaddurno ein cartref, a nawr mae’n fwy haws nag erioed. Dyma’r lle newydd ar gyfer holl wybodaeth berthnasol yr Undeb ar gyfer gwybodaeth am ddigwyddiadau rydym wedi ei gynllunio ar eich cyfer a llwyth o hwyl y Glas, gan hefyd eich hysbysebu ar berfformiadau gwych yn Sin City. Mae’r gwefan hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ein swyddogion, gwasanaethau a lleoliadau gan hefyd fod yn LLE i gael clywed EICH llais chi, fel myfyrwyr!
 
Gobeithio y byddwch yn ei hoffi!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)