Welfare Officer

Welfare Officer

Abigail Egwuatu

Abigail has studied Law & Criminology at Swansea University for the last 4 years and is taking on the role of Welfare Officer for the 22/23 academic year. Driven to create a positive change, Abigail is hoping her passion for helping people will aid her in her role as this year’s Welfare Officer. .

Abigail will be providing student support and working with the Advice and Support Centre to ensure students feel supported, particularly regarding their health and wellbeing.

 

I’m here to ensure our students feel supported, and to create the best university experience for all students. If you ever need to chat, please don’t hesitate to contact me. ‘In my free time, you can catch me dancing, exploring mumbles and having a good time at Peppermint

 

Mae Abigail wedi bod yn astudio’r Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Abertawe am y 4 blynedd diwethaf ac mae’n cyflawni rôl y Swyddog Lles am y flwyddyn academaidd 22/23. Gyda’r bwriad o wneud newid cadarnhaol, mae Abigail yn gobeithio y bydd ei hangerdd dros helpu pobl yn ei chynorthwyo yn ei rôl fel Swyddog Lles eleni.

Bydd Abigail yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr ac yn gweithio gyda'r Ganolfan Cyngor a Chymorth i sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, yn enwedig o ran eu hiechyd a'u lles.

Rydw i yma i sicrhau bod ein myfyrwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, ac i greu’r profiad gorau posib i bob myfyriwr. Os oes angen i chi sgwrsio byth, mae croeso i chi gysylltu â mi. Yn fy amser rhydd, byddaf yn dawnsio, archwilio’r Mwmbwls a mwynhau yn Peppermint.