Welsh Affairs Officer

Welsh Affairs Officer

Tom Kemp

Tom, who is originally from Pontypridd, studied Geography specialising in sustainability within the fashion and retail industry. During his three years at Swansea, Tom was heavily involved in the GymGym (Gymdeithas Gymraeg Abertawe) and sat as both Welsh-coordinator and President of the Geography Society.

Outside of the SU office, you can catch Tom having a boogie on Wind St, watching theatre and practically always on the hunt for some vintage clothes.

I’m so excited to be your new Welsh Affairs officer for this year. I’m really looking forward to creating a Welsh community here in Swansea and I’m super passionate about ensuring that every student has a Welsh experience while at university

Astudiodd Tom, sy’n wreiddiol o Bontypridd, Daearyddiaeth, yn arbenigo mewn cynaliadwyedd o fewn y diwydiant ffasiwn a manwerthu. Yn ystod ei amser yma yn Abertawe, roedd Tom yn aelod o’r GymGym ac wedi eistedd fel y Cydlynydd Cymraeg a’r Llywydd o’r Gymdeithas Daearyddiaeth.

Tu allan o’r swyddfa UM, gallwch chi weld Tom yn cael boogie ar Wind St, yn gwylio theatr ac fel arfer yn edrych allan am ddillad vintage.

Fi mor gyffroes i weithio fel eich Swyddog Materion Cymraeg ar gyfer y flwyddyn academaidd. Fi’n rili edrych ymlaen at greu cymuned Cymraeg yma yn Abertawe ac rwy’n angerddol iawn i sicrhau fod pob myfyrwyr yn cael profiad Cymraeg yn ystod eu hamser yn Brifysgol