NUS Extra is your official student discount card, offering discounts on over 150 national brands in addition to discounts on Students’ Union products and services.

NUS Extra

The NUS Extra card offers over 200 UK Student discounts, including discounts at your favourite High Street clothing stores and restaurants.

All card holders can also claim a FREE upgrade to a large hot drink at Fulton Coffee Company, located on the 2nd floor of Fulton House next to JC's.

Buy Here

Get in touch

Call us on 01792 295466

Like us on Facebook!

Mae'r cerdyn NUS Extra yn cynnig disgowntiau mewn mwy na 200 o siopau a bwytai ar strydoedd mawr Prydain.

Gyda’r cerdyn, gallwch gael diod fwy AM DDIM yn Fulton Coffee Co, sydd ar ail lawr Ty Fulton, Campws Singleton.

Prynwch Nhw Yma

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni: 01792 295466

Hoffwch ni ar Facebook

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)