Root is the Singleton Campus’s vegan, vegetarian and healthy option food store located in Fulton House. Whether you’re looking for food on the go or something to take home, grab a healthy snack or take home a meal from the hot and cold food range.

Siop fwyd a leolir yn Nhy Fulton ar gampws Singleton yw Root, lle bod dewisiadau o fwydydd fegan, llysieuol ac iach yno. P'un a’i hydych chi'n chwilio am becyn o fwyd i fwyta ar y gweill neu rywbeth i fynd adref â chi, mae’n bosib i chi brynu byrbryd iach neu bryd bwyd o'r adran bwydydd poeth ac oer.