Root |Students’ Union |Swansea University |Students' Union |Phone: 01792 29 6998 |Email: info@swansea-union.co.uk | Opening Times: |Monday - Friday 10am-4pm

Root Zero

Root zero is our brand new Zero Waste shop on our Singleton Campus. Here, we offer environmentally friendly products to raise awareness of our impact on the planet.

Opening Times:

Monday – Friday 10am-4pm

Root Zero yw'r siop ddi-wastraff newydd ar Gampws Singleton. Yma, rydyn ni'n cynnig cynnyrch eco-gyfeillgar er mwyn codi ymwydbyddiaeth o'n heffaith ar y blaned.

Oriau agor:

Dydd Llun – Gwener: 10am-4pm

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)