Spar |Students’ Union |Swansea University |Students' Union |Phone: 01792 29 6998 |Email: info@swansea-union.co.uk | Opening Times: |Monday - Friday 8am-10pm

Spar

Spar is the Hendrefoilan student village supermarket. We stock a variety of products, from fresh produce, alcohol, chilled and frozen products as well as vegetarian/vegan/gluten free products. We're the idea place for Village students if you’re in need of essentials.

Opening Times

Monday – Friday 8am – 10pm

Saturday & Sunday 9:30am – 10pm

Get In Touch

Find us opposite the Wonky Sheep

Call us on: 01792 296998

Like us on Facebook!

Spar yw archfarchnad Pentref Myfyrwyr Hendrefoilan. Yma gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o nwyddau gwahanol megis cynnyrch ffres , alcohol , nwyddau wedi’u hoeri/rhewi , yn ogystal â nwyddau llysieuol/figan/heb glwten. Y Spar yw'r lle gorau i ddod o hyd i’ch hanfodion wythnosol yn Hendrefoilan.

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener = 8.YB – 10.Y.H

Penwythnosau = 9.30Y.B -10Y.H

Cysylltwch a ni

Lleolir Y Spar gyferbyn y Wonky Sheep

Ffoniwch ni : 01792 296998

Hoffwch ni ar Facebook