Spar |Students’ Union |Swansea University |Students' Union |Phone: 01792 29 6998 |Email: info@swansea-union.co.uk | Opening Times: |Monday - Friday 8am-10pm

Spar

Spar is the HSV supermarket. We've got all sorts of products, from fresh produce, alcohol, chilled and frozen stuff, as well as vegetarian/vegan/gluten -free products.

Opening Times:

Monday – Friday 8am – 10pm

Saturday & Sunday 9:30am – 10pm

01792 296998

Spar yw'r archfarchnad ym Mentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Mae gennym ni amryw o fwyd gan gynnwys cynnyrch ffres, alcohol,  bwyd o'r oergell/rhewgell, a bwyd llysieuol/figan/di-glwten.

Oriau agor:

Dydd Llun – Gwener: 8yb – 10yh

Penwythnosau: 9.30yb -10yh

Cysylltwch â ni:

01792 296998

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)