Spar |Students’ Union |Swansea University |Students' Union |Phone: 01792 29 6998 |Email: info@swansea-union.co.uk | Opening Times: |Monday - Friday 8am-10pm

Spar

Spar is the Hendrefoilan student village supermarket. We stock a variety of products, from fresh produce, alcohol, chilled and frozen products as well as vegetarian/vegan/gluten free products. We're the idea place for Village students if you’re in need of essentials.

Opening Times

Monday – Friday 8am – 10pm

Saturday & Sunday 9:30am – 10pm

Get In Touch

Find us opposite the Wonky Sheep

Call us on: 01792 296998

Like us on Facebook!

Spar yw'r archfarchnad ym Mentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Gallwch chi ddod o hyd i amrywiaeth o nwyddau gwahanol megis cynnyrch ffres, alcohol,  bwyd o'r oergell/rhewgell, a bwyd llysieuol/figan/di-glwten. Y Spar yw'r lle gorau i ddod o hyd i’ch hanfodion wythnosol yn Hendrefoelan.

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener: 8yb – 10yh

Penwythnosau: 9.30yb -10yh

Cysylltwch â ni

Rydyn ni cyferbyn â'r Wonky Sheep

Ffoniwch ni: 01792 296998

Hoffwch ni ar Facebook
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)