Travel Shop

A one-stop-shop for all things student travel related! The only place to buy student bus passes, an essential item to help you get around Swansea and see what it has to offer. We also arrange regular day trips to local and national tourist attractions and places of interest, as well as our European weekenders to destinations such as Amsterdam. Looking to travel by plane, train or coach? Call in and see us, we’ll find the best student travel deal for you!

Opening Times: 09:30 - 17:00

t: 01792 203235

e: travelshop@swansea-union.co.uk

Siop-un-stop ar gyfer popeth sy’n gysylltiedig â theithio i fyfyrwyr! Yr unig le y gellir brynu tocynnau bws myfyrwyr, eitem hanfodol i’ch helpu fynd o gwmpas Abertawe a gweld yr hyn sydd ganddo i’w gynnig. Rydym hefyd yn trefnu tripiau diwrnod cyson i atyniadau lleol ac atyniadau twristiaeth cenedlaethol ac i lefydd o ddiddordeb, gan gynnwys penwythnosau Ewropeaidd i gyrchfannau megis Amsterdam. Edrych i deithio mewn awyren, tren neu fws? Galwch mewn i’n gweld ni, fe ffeindiwn ni’r bargen orau ar deithio fel myfyriwr i chi!

t: 01792 203235

e: travelshop@swansea-union.co.uk

Swansea University Students' Union is here to support students and to make your experience the best it can be.

Contact:
t: 01792 295466
e: info@swansea-union.co.uk

Events & Ticketing:
t: 01792 513024
e: events@swansea-union.co.uk

PR Contact:
t:
e:

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Students' Union
Swansea University, Digital Technium
Singleton Park
Swansea, SA2 8PP

© Swansea Students' Union 2017 | Powered by MSL