Travel Shop

A one-stop-shop for all things student travel related! The only place to buy student bus passes, an essential item to help you get around Swansea and see what it has to offer. We also arrange regular day trips to local and national tourist attractions and places of interest, as well as our European weekenders to destinations such as Amsterdam. Looking to travel by plane, train or coach? Call in and see us, we’ll find the best student travel deal for you!

Opening Times: 09:30 - 17:00

t: 01792 203 235 (ex 4640)

e: travelshop@swansea-union.co.uk

Siop-un-stop ar gyfer popeth sy’n gysylltiedig â theithio i fyfyrwyr! Yr unig le y gellir brynu tocynnau bws myfyrwyr, eitem hanfodol i’ch helpu fynd o gwmpas Abertawe a gweld yr hyn sydd ganddo i’w gynnig. Rydym hefyd yn trefnu tripiau diwrnod cyson i atyniadau lleol ac atyniadau twristiaeth cenedlaethol ac i lefydd o ddiddordeb, gan gynnwys penwythnosau Ewropeaidd i gyrchfannau megis Amsterdam. Edrych i deithio mewn awyren, tren neu fws? Galwch mewn i’n gweld ni, fe ffeindiwn ni’r bargen orau ar deithio fel myfyriwr i chi!

t: 01792 203 235 (ex 4640)

e: travelshop@swansea-union.co.uk

Bath Day Trip - 14th October 2017

Ref: T10048450

Add to Basket

Price: £23.00
Please login to add items to your basket.
Bath Day Trip - 14th October 2017

Stonehenge Day Trip - 28th October 2017

Ref: T10048460

Add to Basket

Price: £42.00
Please login to add items to your basket.
Stonehenge Day Trip - 28th October 2017

Bath Christmas Trip - 2nd December 2017

Ref: T10048470

Add to Basket

Price: £25.00
Please login to add items to your basket.
Bath Christmas Trip - 2nd December 2017