The Travel Shop fulfils all of your travelling needs. Our services include bus passes, train tickets and flight bookings. We organise Trips across the UK and Europe with previous trips including; Harry Potter Studios, Bath, Paris and Amsterdam.

Our helpful staff are on hand to help you with your journey or any travel queries you may have!

Opening Times

Monday-Friday 9:30am-5pm

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 203235

Like us on Facebook!

Yn Y Siop Deithio gallwch ddod o hyd i docynnau bws/trên/ awyren , yn ogystal â nifer o dripiau i nifer o leoliadau ar hyd a lled y DU ac Ewrop . Yn y gorffennol rydym wedi trefnu tripiau i Stiwdios Harry Potter , Caerfaddon , Paris ac Amsterdam.

Yma gallwch holi unrhyw aelod o’n staff cyfeillgar a byddent yn hapus i’ch helpu chi i ffeindio eich trip delfrydol.

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener = 9.30Y.B – 5Y.H

Cysylltwch a ni

Gallwch ddod o hyd i ni ar lawr cyntaf Ty Fulton , Campws Singleton

Ffoniwch ni: 01792 203235

Hoffwch ni ar Facebook

 

 

Harry Potter Studio Tour - 11th February 2018

Ref: T10048480

Add to Basket

Price: £68.00
Please login to add items to your basket.
Harry Potter Studio Tour - 11th February 2018

Stonehenge Day Trip - 3rd February 2018

Ref: T10048490

Add to Basket

Price: £42.00
Please login to add items to your basket.
Stonehenge Day Trip - 3rd February 2018

The Paris trip must be purchased from the Travel Shop in Fulton House

Bath Day Trip - 3rd March 2018

Ref: T10049760

Add to Basket

Price: £23.00
Please login to add items to your basket.

The Dublin trip must be purchased from the Travel Shop in Fulton House