Travel Shop

The Travel Shop fulfils all of your travelling needs. Our services include bus passes, train tickets and flight bookings. We organise Trips across the UK and Europe with previous trips including; Harry Potter Studios, Bath, Paris and Amsterdam.

Our helpful staff are on hand to help you with your journey or any travel queries you may have!

Opening Times

Monday-Friday 9:30am-5pm

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 203235 or on 01792 604640

Like us on Facebook!

Yn Y Siop Deithio gallwch ddod o hyd i docynnau bws/trên/ awyren , yn ogystal â nifer o dripiau i nifer o leoliadau ar hyd a lled y DU ac Ewrop . Yn y gorffennol rydym wedi trefnu tripiau i Stiwdios Harry Potter , Caerfaddon , Paris ac Amsterdam.

Yma gallwch holi unrhyw aelod o’n staff cyfeillgar a byddent yn hapus i’ch helpu chi i ffeindio eich trip delfrydol.

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener = 9.30Y.B – 5Y.H

Cysylltwch a ni

Gallwch ddod o hyd i ni ar lawr cyntaf Ty Fulton , Campws Singleton

Ffoniwch ni: 01792 203235

Hoffwch ni ar Facebook

 

This product is not on sale.

This product is not on sale.

By purchasing the Dublin trip you agree to these terms and conditions. You must ensure that you have the correct visa if necessary prior to travelling as refunds cannot be offered if you are unable to travel due to lack of visa. If you have any questions, please contact the Travel Shop.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)