About Us

The Travel Shop fulfils all of your travelling needs. Our services include bus passes, train tickets and flight bookings. We organise Trips across the UK and Europe with previous trips including; Harry Potter Studios, Bath, Paris and Amsterdam.

Our helpful staff are on hand to help you with your journey or any travel queries you may have!

Opening Times

Monday-Friday 9:30am-5pm

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 203235 or on 01792 604640

Like us on Facebook!

Yn Y Siop Deithio gallwch ddod o hyd i docynnau bws/trên/ awyren , yn ogystal â nifer o dripiau i nifer o leoliadau ar hyd a lled y DU ac Ewrop . Yn y gorffennol rydym wedi trefnu tripiau i Stiwdios Harry Potter , Caerfaddon , Paris ac Amsterdam.

Yma gallwch holi unrhyw aelod o’n staff cyfeillgar a byddent yn hapus i’ch helpu chi i ffeindio eich trip delfrydol.

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener = 9.30Y.B – 5Y.H

Cysylltwch a ni

Gallwch ddod o hyd i ni ar lawr cyntaf Ty Fulton , Campws Singleton

Ffoniwch ni: 01792 203235

Hoffwch ni ar Facebook