About Us

Whether you’re buying train tickets, a bus pass, or a weekend away, we’ve got you covered. We can’t resist a holiday, so we like to plan a city break every term. Please come with us, it would be boring without you.

Our helpful staff are on hand to help you with your journey or any travel questions you've got!

Opening Times

Monday-Friday 9:30am-5pm

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 203235 or on 01792 604640

Like us on Facebook!

Os ydych chi am brynu tocynnau trên, bws neu theatr, rydyn ni ar gael. Rydyn ni hefyd yn joio mynd ar ein gwyliau felly rydyn ni’n trefnu teithiau i ddinasoedd bob tymor, a hoffem ni i chi ymuno â ni. Mae ein staff cyfeillgar ar gael i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych chi!

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener: 9.30yb – 5yp

Cysylltwch â ni

Rydyn ni ar lawr cyntaf Ty Fulton , Campws Singleton

Ffoniwch ni: 01792 203235

Hoffwch ni ar Facebook

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)