About Us

The Travel Shop fulfils all of your travelling needs. Our services include bus passes, train tickets and flight bookings. We organise Trips across the UK and Europe with previous trips including; Harry Potter Studios, Bath, Paris and Amsterdam.

Our helpful staff are on hand to help you with your journey or any travel queries you may have!

Opening Times

Monday-Friday 9:30am-5pm

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on: 01792 203235 or on 01792 604640

Like us on Facebook!

Rydyn ni'n gwerthu tocynnau bws/trên/awyren, ac yn trefnu teithiau i nifer o leoliadau ar hyd a lled y DU ac Ewrop. Eleni, rydyn ni wedi trefnu teithiau i Stiwdios Harry Potter, Caerfaddon, Paris ac Amsterdam.

Dewch i holi unrhyw aelod o’n staff cyfeillgar a byddent yn hapus i’ch helpu chi drefnu eich taith ddelfrydol.

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener: 9.30yb – 5yp

Cysylltwch â ni

Rydyn ni ar lawr cyntaf Ty Fulton , Campws Singleton

Ffoniwch ni: 01792 203235

Hoffwch ni ar Facebook

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)