Current Trips

Fright Night at Thorpe Park

This Halloween, we're heading to Thorpe Park to celebrate Fright Night.

Dig out your best fancy dress costume (there will be prizes), cover yourself in fake blood and join us for a night of spooky fun.

Cost includes travel and entry. The bus will leave campus at 7am and will return at around midnight.

28.10.18

Thorpe Park - 28.10.18

Ref: T10052920

Add to Basket

Price: £46.00
Please login to add items to your basket.

Fright Night yn Thorpe Park

This Halloween, we're heading to Thorpe Park to celebrate Fright Night.

Rydyn ni'n mynd i Thorpe Park i ddathlu noson o ofn am Nos Calan Gaeaf. Gwisgwch eich dillad ofnus (bydd gworbwyon), rhowch y ffug waed ar eich wyneb ac ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl.

Cost yn cynnwys trafnidiaeth a mynediad. Bydd y bws yn gadael campws am 7yb ac yn dychwelyd am tua canolnos.

28.10.18

Thorpe Park - 28.10.18

Ref: T10052920

Add to Basket

Price: £46.00
Please login to add items to your basket.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)