Our Trips

Whether you’re buying train tickets, a bus pass, or a weekend away, we’ve got you covered. We can’t resist a holiday, so we like to plan a city break every term. Please come with us, it would be boring without you.

Our helpful staff are on hand to help you with your journey or any travel questions you've got!

Opening Times

Monday-Friday 9:30am-5pm

Get In Touch

Find us on the ground floor of Fulton House

Call us on 01792 203235 or 01792 604640

Email us on travelshop@swansea-union.co.uk

Like us on Facebook!

Os ydych chi am brynu tocynnau trên, bws neu theatr, rydyn ni ar gael. Rydyn ni hefyd yn joio mynd ar ein gwyliau felly rydyn ni’n trefnu teithiau i ddinasoedd bob tymor, a hoffem ni i chi ymuno â ni. Mae ein staff cyfeillgar ar gael i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych chi!

Oriau agor

Dydd Llun – Gwener: 9.30yb – 5yp

Cysylltwch â ni

Rydyn ni ar lawr cyntaf Ty Fulton, Campws Singleton

Ffoniwch ni ar 01792 203235 neu 01792 604640

Ebostiwch ni ar travelshop@swansea-union.co.uk

Facebook

 

 

Bristol Christmas 02.12.18

Join us on our Christmas trip to Bristol! We're heading to Cribbs Causeway, a massive shopping centre and the biggest ice rink in the South West. If that doesn't tickle your fancy, we're also going to Cabott Circus, Bristol's city centre. It's full of hustle and bustle and perfect for Christmas shopping! Go for a warming glass of mulled wine between exploring Bristol and enjoying the wonderful Christmas Market.

Bristol Xmas Shopping trip - 2nd December 2018

Ref: T10054810

Add to Basket

Price: £20.00
Please login to add items to your basket.

Amsterdam Weekender 28.02.19

From the Van Gough Museum and the stunning UNESCO protected canals to the world-famous Heineken Brewery and the historic home of Anne Frank. There's so much to see in this wonderful city, you'd have a difficult time trying to squash it all into one weekend. Our popular trip to Amsterdam is back and spaces are limited, so if you want to be a part of it, get your ticket before it's too late!

Amsterdam Weekender- 28.02.19

Ref: T10054670

Add to Basket

Price: £179.00
Please login to add items to your basket.
From the Van Gough Museum and the stunning UNESCO protected canals to the world-famous Heineken Brewery and the historic home of Anne Frank. There's so much to see in this wonderful city, you'd have a difficult time trying to squash it all into one weekend. Our popular trip to Amsterdam is back and spaces are limited, so if you want to be a part of it, get your ticket before it's too late!

 

 

Bath Christmas Market 01.12.18 - SOLD OUT

Join us on a day trip to Bath to experience the festive atmosphere of this historic city and it's famous, magical Christmas market. Price includes return transport.

Bath Christmas Trip - 1st December 2018

Ref: T10053120

Add to Basket

Price: £25.00
Please login to add items to your basket.
 
 

Bristol Christmas 02.12.18

Ymunwch â ni ar ein taith Nadoligaidd i Fryste! Rydyn ni'n mynd i Cribbs Causeway, canolfan siopa enfawr a'r llawr sglefrio iâ mwyaf yn y De-Orllewin. Os nad yw hynny'n ddigon, rydyn ni hefyd yn mynd i Cabott Circus, canol dinas Bryste. Mae'r ddinas llawn prysurdwb ac yn berffaith i siopa Nadolig ynddi! Ewch am win twym rhwng ymweld â Bryste a mwynhau Marchnad y Nadolig.
 

Bristol Xmas Shopping trip - 2nd December 2018

Ref: T10054810

Add to Basket

Price: £20.00
Please login to add items to your basket.

Penwythnos yn Amsterdam 28.02.19

O Amgueddfa Van Gough a'r camlesi UNESCO syfrdanol i'r Bracty Heineken enwog a chartref hanesyddol Anne Frank. Mae cymaint i weld yn y ddinas hyfryd hon, bydd hi'n anodd i wneud popeth mewn un penwythnos. Mae ein taith boblogaidd i Amsterdam yn ôl ac mae nifer cyfyngedig o lefydd, felly prynwch eich tocynnau nawr i fod yn rhan ohoni!

Amsterdam Weekender- 28.02.19

Ref: T10054670

Add to Basket

Price: £179.00
Please login to add items to your basket.
From the Van Gough Museum and the stunning UNESCO protected canals to the world-famous Heineken Brewery and the historic home of Anne Frank. There's so much to see in this wonderful city, you'd have a difficult time trying to squash it all into one weekend. Our popular trip to Amsterdam is back and spaces are limited, so if you want to be a part of it, get your ticket before it's too late!

 

Bath Christmas Market 01.12.18 - SOLD OUT

Ymunwch â ni ar daith un diwrnod i Gaerfaddon i fwynhau'r amgylchedd Nadoligaidd yn y ddinas hanesyddol a'i Marchnad enwog, hudol. Mae'r pris yn cynnwys trafnidiaeth.
 

Bath Christmas Trip - 1st December 2018

Ref: T10053120

Add to Basket

Price: £25.00
Please login to add items to your basket.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)