Sexual Violence

We enforce a zero-tolerance approach when addressing sexual violence.

Sexual violence is the general term used to describe any kind of unwanted sexual act or activity, including rape, sexual assault, sexual abuse, and many others.

We understand that the decision to report sexual assault is personal. Regardless of whether the assault was current, recent or historical, it is important that you are comfortable with the next steps.

Here is a list of some of the options available to you in reporting an accident, whether via the University, police or other external agencies.

We are here for you. To see how we can help, call us on 01792 295 821 or email advice@swansea-union.co.uk.

Download the Sexual Assault Support Document. More information can be found on the Swansea University Website.

Rydyn ni'n gorfodi dull dim goddefgarwch wrth fynd i'r afael â thrais rhywiol.

Trais rhywiol yw'r term cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio unrhyw fath o weithred neu weithgaredd rhywiol digroeso, gan gynnwys trais, ymosodiad rhywiol, cam-driniaeth rywiol, a llawer o rai eraill.

Rydyn ni'n deall bod y penderfyniad i adrodd ymosodiad rhywiol yn bersonol. Os oedd yr ymosodiad yn gyfredol, diweddar neu hanesyddol, mae'n bwysig eich bod chi'n gyfforddus gyda'r camau nesaf.

Dyma restr o rai o'r opsiynau sydd ar gael i chi wrth adrodd digwyddiad at y Brifysgol, yr heddlu neu asiantaeth allanol arall.

ydyn ni yma ar eich cyfer chi. I weld sut allwn ni eich helpu, ffoniwch ni ar 01792 295 821 neu anfonwch ebost at advice@swansea-union.co.uk.

Cymorth Troseddau Rhywiol: Lawrlwythwch y Ddogfen Gymorth Troseddau Rhywiol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar Wefan Prifysgol Abertawe.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)