Mediation Service

Mediation Services

If you’re having issues with your housemates, supervisors or coursemates, mediation can be a great way to talk it out.

Our mediation service is neutral, confidential and non-judgmental. We listen to everyone, clarify feelings and encourage a mutual understanding. Our mediators don’t advise on solutions but do support you to come up with your own ideas to improve your relationship.

You can get mediation any time, no matter what the issue, how you're feeling, or who the conflict is with.

To book a mediation appointment, call  Hayley on 01792 295617 or drop an email to hayley.harris@swansea-union.co.uk

Gwasanaethau Cyfryngu

Os ydych chi’n cael trafferth â’r bobl sy’n byw yn eich ty, goruchwylwyr neu ffrindiau ar eich cwrs, mae cyfryngu’n gallu bod yn ddull effeithiol o’i ddatrys.

Mae ein gwasanaeth cyfryngu’n amhleidiol, yn gyfrinachol ac yn anfeirniadol. Rydyn ni'n gwrando ar bawb, egluro teimladau ac annog dealltwriaeth. Nid yw’n cyfryngwyr yn darparu cymorth ar ddatrysiadau ond maent yn eich helpu i ddod at gytundebau i wella’ch perthynas.

Gallwch chi drefnu sesiwn cyfryngu unrhyw bryd, beth bynnag yw’r broblem, sut ydych chi’n teimlo a phwy sy’n rhan ohono.

I drefnu apwyntiad cyfryngu, ffoniwch Hayley ar 01792 295617 neu e-bostiwch hayley.harris@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)