If you’re having issues with your housemates, supervisors or course mates then mediation can be a great way to ‘talk it out’.

Our mediation service is neutral, confidential and entirely non-judgmental. They listen to everyone's issues, clarify underlying feelings and encourage a mutual understanding. Our mediators don’t advise on solutions but will support you to generate your own ideas and agreements to improve your relationship for the future.

You can access mediation at any time, no matter what the issues are, how you're feeling, or who the conflict is with. It might be that you just want to talk a problem through.

To book a mediation appointment call our in-house mediator Hayley on 01792 295617 or pop her an email Hayley.harris@swansea-union.co.uk

Os ydych chi’n cael trafferth â’r bobl sy’n byw yn eich ty, goruchwylwyr neu ffrindiau ar eich cwrs, mae cyfryngu’n gallu bod yn ddull effeithiol o’i ddatrys.

Mae ein gwasanaeth cyfryngu’n amhleidiol, yn gyfrinachol ac yn hollol anfeirniadol. Maent yn gwrando ar faterion pob unigolyn, egluro teimladau ac yn annog dealltwriaeth gan bawb. Nid yw’n cyfryngwyr yn darparu cymorth ar ddatrysiadau ond maent yn helpu i gynhyrchu syniadau a chytundebau i wella’ch perthynas ar gyfer y dyfodol.

Gallwch chi drefnu sesiwn cyfryngu ar unrhyw adeg, beth bynnag yw’r broblem, sut ydych chi’n teimlo a phwy sy’n rhan ohono. Efallai eich fod chi am siarad trwy'r broblem â rhywun allanol, yn unig.

I drefnu apwyntiad cyfryngu, ffoniwch ein cyfryngwr preswyl, Hayley, ar 01792 295617 neu e-bostiwch Hayley.harris@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)