All students at Swansea Uni benefit from access to the Student Services Department, which provides info, advice and support on a wide range of issues.

 • Residential Services - University residences and the union/university run SAS Lettings
 • Disability Office - Support for students with a disability, medical condition or other specific need
 • International@CampusLife - Provides a range of support services for Swansea's international student community
 • Wellbeing@CampusLife - Helps people feel better about themselves and function more effectively as members of the University
 • Money@CampusLife - For guidance on all areas of student funding, including grants, loans, bursaries and benefits. They can also help you manage your money more effectively. 
 • English Language Training Service - English Language Training Services can help you improve your English language skills

You can find out all the info you need and how to contact each service by visiting the university website here.

Mae holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cael defnyddio’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyrsy’n darparu gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth ar amrywiaeth o faterion.

 • Gwasanaethau Preswyl – Preswylfeydd y Brifysgol ac SAS Lettings, sy’n cael ei gynnal gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.
 • Swyddfa Anabledd – Cefnogaeth i fyfyrwyr ag anabledd, cyflwr meddygol neu unrhyw anghenion eraill
 • Rhyngwladol@CampusLife – Amrywiaeth o wasanaethau cefnogaeth ar gyfer cymuned myfyrwyr rhyngwladol y Brifysgol.
 • Lles@CampusLife – Helpu pobl i deimlo’n well amdanyn nhw eu hun ac i weithredu’n fwy effeithiol fel aelod o’r Brifysgol.
 • Arian@CampusLife - Ar gyfer arweiniant ar bob ardal o ariannu i fyfyrwyr gan gynnwys grantiau, benthyciadau, bwrsarïau a buddiannau. Maent hefyd gallu dysgu chi i reoli eich arian yn fwy effeithiol.
 • Gwasanaeth Dysgu Saesneg – Helpu chi i wella’ch sgiliau iaith Saesneg

Ewch i wefan y Brifysgol am ragor o wybodaeth a sut i gysylltu â bob gwasanaeth.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)