Our Curriculum Plans

 

We follow a carefully planned curriculum which is organised by the curriculum coordinator. The topics range from Animals, favourite books, Autumn, Christmas etc. Each topic covers all areas of learning as set out by ‘Birth to Three Matters’ and the Foundation Phase of learning.

Please click the links below to see some samples of our curriculum plans:

 

Yn y feithrinfa rydym yn dilyn cwricwlwm a chynlluniwyd yn ofalus sy’n cael ei drefnu gan y cydlynydd cwricwlwm. Mae’r pynciau yn amrywio o anifeiliaid, hoff lyfrau, Hydref, Nadolig ac ati. Mae pob pwnc yn ymdrin â phob maes dysgu a nodir gan ‘Birth to Three Matters’ a'r Cyfnod Sylfaen o ddysgu.

Os gwelwch yn dda cliciwch ar y dolenni isod i weld rhai samplau o’n cynlluniau cwricwlwm.