Our Curriculum Plans

 

We follow a carefully planned curriculum which is organised by the curriculum coordinator. The topics range from animals, books, Autumn, Christmas etc. Each topic covers all areas of learning as set out by ‘Birth to Three Matters’ and the Foundation Phase of learning.

Check out some samples of our curriculum plans:

 

Yn y feithrinfa rydym yn dilyn cwricwlwm a chynlluniwyd yn ofalus sy’n cael ei drefnu gan y cydlynydd cwricwlwm. Mae’r pynciau yn amrywio o anifeiliaid, hoff lyfrau, Hydref, Nadolig ac ati. Mae pob pwnc yn ymdrin â phob maes dysgu a nodir gan ‘Birth to Three Matters’ a'r Cyfnod Sylfaen o ddysgu.

Dyma rai enghreifftiau o gynlluniau ein cwricwlwm.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)