Staff

Staff

We have 11-13 dedicated members of staff on our organised team, including a nursery manager, 2 senior nursery nurses, a baby room leader and key workers and student staff training towards a childcare qualification.

We're proud of our low staff turnover and we feel this attributes to the high-quality childcare we provide. We're staffed by fully-qualified nursery nurses with a range of accredited childcare qualifications. As a multi-cultural nursery, we're pleased to support our children’s needs and have staff who speak Welsh and Arabic.

Our baby room has a room leader and two other key workers who provide a caring, loving and stimulating environment. The room also boasts three qualified supporting staff to complement the room’s atmosphere.

We also have a transition worker who oversees the transition from baby room to toddler room and helps the new arrivals to get settled in. This is an individual process led by the children’s needs, not a one-size-fits-none package.

The toddler room staffs two senior nursery nurses, one of which designs a curriculum that supports the Foundation Stage of Learning. There are four other key workers within the toddler room who provide a fun, safe and stimulating pre-school experience.

 

Tracey

Nursery Manager

Tracey Knuszka

Dawn O'Connell

Senior Nursery Nurse

Dawn O'Connell

Tracy Jenkins

Senior Nursery Nurse

Tracy Jenkins

Samyah Halawani

Nursery Assistant

Samyah Halawani

Elizabeth Owens

Nursery Assistant

Elizabeth Owens

Clare Armstrong

Senior Nursery Nurse/Baby Room Co-ordinator

Clare Armstrong

Sarah Paton

Nursery Assistant

Sarah Paton

Jade

Nursery Assistant

Jade Morgan

Alex Morris

Assistant Student Staff

Alex Morris

Zoe Rees

Nursery Assistant

Zoe Rees

Amber Evans

Nursery Assistant

Amber Evans

Elysha Drew

Assistant Student Staff

Elysha Drew

Denise Keep

Supply Nursery Assistant

Denise Keep

 

Yn ein meithrinfa, mae 11-13 aelod o staff ymroddedig ar ein tîm trefnus. Maen nhw'n cynnwys rheolwyr y feithrinfa, 2 uwch-nyrs, ac arweinydd ystafell y babanod ynghyd â gweithwyr allweddol a myfyrwyr sy’n hyfforddi tuag at gymhwyster gofal plant. 

Rydyn ni'n falch iawn o’n trosiant staff isel yma ym Meithrinfa Undeb y Myfyrwyr a theimlwn fod hyn yn priodoli'r ansawdd o ofal plant mae’r staff yn ei ddarparu. Mae gan ein nyrsys meithrin i gyd yn gymwys. Rydyn nin feithrin amlddiwylliannol ac rydyn ni'n falch o gefnogi anghenion ein plant. Mae rhai o'n staff yn siarad Cymraeg ac Arabeg.

Mae gan ein hystafelloedd babanod arweinydd a dau weithiwr allweddol arall sy’n darparu amgylchedd ofalgar, cariadus ac ysgogol. Mae’r hefyd gan yr ystafell dri aelod o staff ategol gymwys i gyd-fynd ag awyrgylch yr ystafell.

Mae hefyd gennym weithiwr pontio sy’n goruchwylio'r trawsnewid o ystafell y babanod i ystafell y plant bach, gan helpu’r plant newydd setlo i mewn. Mae hon yn broses unigol, dan arweiniad anghenion y plentyn gan fod pob plentyn yn wahanol.

Mae ddwy uwch nyrs yn dylunio cwricwlwm sy’n cefnogi Cyfnod Sylfaen Dysgu. Mae yna bedwar gweithiwr allweddol arall o fewn yr ystafell plant sy’n darparu profiadau cyn-ysgol hwyliog, diogel ac ysgogol.

Tracey

Rheolwr y Feithrinfa

Tracey Knuszka

Dawn O'Connell

Uwch Nyrs

Dawn O'Connell

Tracy Jenkins

Uwch Nyrs

Tracy Jenkins

Samyah Halawani

Cynorthwyydd y Feithrinfa

Samyah Halawani

Elizabeth Owens

Cynorthwyydd y Feithrinfa

Elizabeth Owens

Clare Armstrong

Cynorthwyydd y Feithrinfa

Clare Armstrong

Sarah Paton

Cynorthwyydd y Feithrinfa

Sarah Paton

Jade

Cynorthwyydd y Feithrinfa

Jade Morgan

Alex Morris

Myfyriwr Cynorthwyol

Alex Morris

Zoe Rees

Cynorthwyydd y Feithrinfa

Zoe Rees

Amber Evans

Cynorthwyydd y Feithrinfa

Amber Evans

Elysha Drew

Myfyriwr Cynorthwyol

Elysha Drew

Denise Keep

Gweinyddes Feithrin Cyflenwi

Denise Keep

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)