Student Voice Team

Our Student Voice team are on hand to make sure you get to have your say on anything you like or don't like about the Uni.

If there's anything you'd like to change, ask one of these lovely people and they'll get it sorted!

Bethany Allen, Student Voice Co-ordinator (Democracy)
Bethany oversees all the Part-time Officers to make sure they're representing you, she's always looking for ways for students to be able to have their say on how things get done, and she co-runs our democratic elections.

Tomos Watson, Student Voice Co-ordinator (Opportunities)
Tomos works closely with the Reps and Education Officer to make sure everyone's happy with their course, arranges employability opportunities for students and runs our elections with Bethany.

 

If you have any feedback or you want to let us know about anything, fill out the form below.

Please enter your e-mail address if you want a response

Please tell us your name

Mae Tîm Llais y Myfyrwyr ar gael i sicrhau eich bod chi'n gallu dweud eich dweud ar unrhyw beth yn y Brifysgol.

Os hoffech chi newid unrhyw beth, gofynnwch i un o'r bobl wych isod a byddwn nhw'n mynd ati i'w trefnu!

Beth Allen, Cydlynydd Llais Myfyrwyr (Democratiaeth)
Mae Beth yn helpu allan gyda'r Swyddogion Rhan-amser i sicrhau eu bod nhw'n cynrychioli chi, mae hi'n mynd ati i chwilio am ffyrdd i fyfyrwyr gael lleisio'u barn, ac mae'n helpu i drefnu'r etholiadau democrataidd.

Tomos Watson, Cydlynydd Llais Myfyrwyr (Cyfleoedd)
Mae Tomos yn gweithio'n agos â'r Cynrychiolwyr a'r Swyddog Addysg i sicrhau bod pawb yn hapus gyda'u cyrsiau, mae'n trefnu cyfleoedd cyflogadwyedd i fyfyrwyr ac yn cynnal ein hetholiadau gyda Beth.

 

Os oes gennych chi adborth neu os hoffech chi adael i ni wybod am unrhyw beth, llenwch y ffurflen isod.

Mae'n bwysig i ni bod ein myfyrwyr yn gallu dweud unrhyw beth wrthym.

Os oes gennych chi adborth neu gwestiwn, llenwch y ffurflen isod.

Rhowch eich cyfeiriad ebost os hoffech chi ymateb

Rhowch eich enw

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)