Have Your Say

It's really important to us to that our students are able to tell us anything.

If you have some feedback or are simply looking for an answer to a question, fill out the form below.

Please enter your e-mail address if you require a response

Please tell us your name

Mae'n bwysig i ni bod ein myfyrwyr yn gallu dweud unrhyw beth wrthym.

Os oes gennych chi adborth neu gestiwn, llenwch y ffurflen isod.

Rhowch eich cyfeiriad ebost os oes angen ymateb

Rhowch eich enw

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)