What is the Education Zone?

The Education Zone has one aim - to make sure that you have your say on your education. We know that you pay a lot of money to study at Swansea University so it's only fair that your education is what you want it to be.   

We're ran by the Students’ Union and the University and are headed up by your elected Education Officer. We consist of hundreds of students who are a mixture of elected Subject Reps and College Reps. 

The Education Zone members work closely with the University to make sure the voices of the students within their Colleges and in their classes are heard. 

For full details about the role of a rep, check out our current guide below or email student.voice@swansea-union.co.uk

Beth yw'r Parth Addysg?

Bwriad y Parth Addysg yw sicrhau bod eich llais chi'n cael ei glywed. Rydych chi'n talu arian i astudio ym Mhrifysgol Abertawe felly dylai chi fod yn hapus gyda'ch addysg.

Mae'r Parth yn cael ei gynnal gan Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol ac mae'r Swyddog Addysg yn ei redeg. Mae cannoedd o fyfyrwyr yn gweithio fel Cynrychiolwyr Pwnc a Chynrychiolwyr Coleg etholedig.

Mae aelodau'r Parth Addysg yn gweithio'n agos â'r Brifysgol i sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed o fewn eu Colegau a'u dosbarthiadau.

Am ragor o fanylion o fod yn gynrychiolydd, edrychwch ar ein canllaw isod neu anfonwch ebost at student.voice@swansea-union.co.uk