About

What is the Education Zone?

The Education Zone has one aim - to make sure that you get to have your say on your own education. Makes sense, really.

We know you pay a lot of money to study at Swansea Uni, so it's only fair that your education is what you want it to be.   

The Education Zone is run by us at the Students' Union, along with the Uni, and it's headed up by your Education Officer. There are of hundreds of students who are act as Subject Reps and College Reps to represent you and take any issues or feedback you have about your course to the Uni. 

For more info about being a Rep, drop an email to student.voice@swansea-union.co.uk or check out this handy dandy guide:

Beth yw'r Parth Addysg?

Bwriad y Parth Addysg yw sicrhau bod eich llais chi'n cael ei glywed. Rydych chi'n talu arian i astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe felly dylai chi fod yn hapus gyda'ch addysg.

Rydyn ni yn Undeb y Myfyrwyr yn cynnal y Parth ynghyd â'r Brifysgol ac mae'r Swyddog Addysg yn arwain y peth. Mae cannoedd o fyfyrwyr yn gweithio fel Cynrychiolwyr Pwnc a Chynrychiolwyr Coleg i fynd ag unrhyw adborth neu broblemau sydd gennych chi at y Brifysgol.

Am ragor o fanylion am fod yn gynrychiolydd, darllenwch y canllaw defnyddiol isod neu anfonwch ebost at student.voice@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)