HEAR Award & Benefits

HEAR Awards

For completing your HEAR Award, you'll get skills and experience that will look super good on your CV, as well as loads of awards and benefits as a thank you from the SU.

Rewards Card

As a Rep, you'll go to Uni meetings where you can make a big impact. Every time you go to a meeting, you get a reward. The more meetings you go to, the better the perks get.

Freebies

In September, you'll get brand new Rep goodies. By being a Subject Rep, you'll get a free t-shirt and a notebook. College Reps get these as well as a hoodie, lanyard, mug and a £300 bursary for getting their Bronze HEAR Award.

Higher Education Achievement Record (HEAR)

The HEAR is an online record of your achievements at Uni, and it's recognised by employers.

By being part of the Education Zone, you get a Rep Award which is accredited on your HEAR.

There are three levels and they all have different requirements.

The three levels are:

Rep of the Year Award

At the end of every year, the SU invites Reps to attend our fancy awards night, where we present the College Rep and Subject Rep of the Year Awards.

Previous winners include:

  • 2016/17: College Rep – Adam Powell, Subject Rep – Latif Miah
  • 2015/16: College Rep – Cecilie Wittnebel, Subject Rep – Adam Powell
  • 2014/15: College Rep – George Miller, Subject Rep – Laura Ball
  • 2013/14: Subject Rep – Nick Short

Gwobrwyon HEAR

Yn ogystal ag ennill sgiliau a phrofiad arbennig a fydd yn edrych yn wych ar eich CV, byddwch chi'n derbyn llwyth o wobrwyon drwy gydol y flwyddyn, fel diolch gan UM.

Cerdyn Gwobrwyon

Fel Cynrychiolydd, byddwch chi'n mynd i gyfarfodydd gyda staff y Brifysgol er mwyn gwella pethau. Bob tro i chi fynychu cyfarfod, cewch chi wobr. Bydd y gwobrwyon yn gwella bob tro.

Pethau am ddim

Ym mis Medi, byddwch chi'n derbyn pecyn i Gynrychiolwyr. Drwy fod yn Gynrychiolydd Pwnc, byddwch chi'n derbyn crys-t a llyfr nodiadau am ddim! Mae Cynrychiolwyr Coleg hefyd yn derbyn hwdi, llinyn gwddf, cwpan a bwrsariaeth o £300 wrth gwblhau gwobr HEAR Efydd.

Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR)

Mae HEAR yn gofnod ar-lein sy'n manylu ar eich cyflawniadau yn y Brifysgol, ac mae'n cael ei gydnabod gan gyflogwyr.

Wrth fod yn rhan o'r Parth Addysg, rydych chi'n derbyn gwobr Cynrychiolydd a fydd yn cael ei nodi ar eich HEAR.

Mae tair lefel gyda gofynion gwahanol.

Dyma'r tair lefel:

Gwobr Cynrychiolydd y Flwyddyn

Ar ddiwedd bob blwyddyn, mae'r Undeb yn gwahodd cynrychiolwyr i fynychu'r noson wobrwyo, ac me Cynrychiolydd Coleg a Chynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn yn cael eu gwobrwyo.

Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys:

  • 2016/17: Cynrychiolydd y Coleg – Adam Powell, Cynrychiolydd Pwnc – Latif Miah
  • 2015/16: Cynrychiolydd y Coleg – Cecilie Wittnebel, Cynrychiolydd Pwnc – Adam Powell
  • 2014/15: Cynrychiolydd y Coleg – George Miller, Cynrychiolydd Pwnc – Laura Ball
  • 2013/14: Cynrychiolydd y Coleg – Nick Short

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)