Student Forums

Every year, we hold 3 student forums for you to get your voice heard by our officers and bring about real change to students' lives. All students are welcome to come along and debate motions, hold your officers to account and proactively get involved with your Union.

The Annual General Meeting (AGM) happens once a year and you can get the full picture of what impact we've made at the Union.

Among other things, you'll get:

  • the annual fully audited accounts of the Union and its companies
  • an annual report from our Trustees
  • to appoint and remove Honorary Life Members and Patrons
  • a chance to put any questions to the Trustees Board
  • to debate any motions that have been put forward

Basically, it's an opportunity for you to see what your Union has been doing over the year.

Check out who's already got Honorary Lifetime Membership here!

Bob blwyddyn, rydyn ni'n cynnal 3 fforwm myfyrwyr i chi leisio'ch barn i'n swyddogion a newid bywydau myfyrwyr. Mae croeso i bob myfyriwr ddod i ddadlau cynigion, dal eich swyddogion i gyfrif a chymryd rhan mewn gweithgareddau eich Undeb.

Mae'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) yn digwydd unwaith y flwyddyn i chi weld effaith yr Undeb.

Ymysg pethau eraill, rydych chi'n derbyn:

  • cyfrifon llawn yr Undeb a'u cwmniau am y flwyddyn
  • adroddiad blynyddol llawn gan in Ymddiriedolwyr
  • cyfle i apwytnio neu ddileu Aelodau Anrhydeddus am Oes a Noddwyr
  • cyfle i ofyn unrhwy gwestiynau i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr
  • cyfle i ddadlau unrhyw gynigion

Yn syml, mae'n gyfle i chi weld gwaith yr Undeb dros y flwyddyn.

Dyma bwy sydd ag Aelodaeth Anrhydeddus am Oes yn barod!

2017 - 2018 AGM

This AGM was held on Monday 27th of March at 6pm in the Refectory, Fulton House. To read the minutes from the AGM please click here

Cafodd y CCB ei gynnal ar Ddydd Llun 27ain Mawrth am 6yh yn y Ffreutur, Ty Fulton. I ddarllen y nodiadau, ewch yma.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)