Old Student Forums

Student Forums are meetings that happen 3 times a year and are an opportunity to get your voice heard by the Union’s Officers, giving you the chance to bring about real change to your student experience

This is also the platform used to debate motions, hold your Officers to account, and to proactively get involved with your Union!

Mae fforymau myfyrwyr yn gyfarfodyd sy'n digwydd 3 gwaith y flwyddyn, yn gyfle i chi ddweud eich dweud gan Swyddogion yr Undeb, ac yn rhoi'r hawl i chi wneud newid go iawn i'ch profiad fel myfyriwr.

Mae hyn hefyd yn blatfform i chi drafod cynigion, dal eich Swyddogion i gyfrif, a bod yn rhan gweithredol o'ch Undeb!

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)